Helt På Kanten As
Juridisk navn:  Helt På Kanten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66993333
Valhallaveien 70 Valhallaveien 70 Fax:
1413 Tårnåsen 1413 Tårnåsen
Fylke: Kommune:
Akershus Oppegård
Org.nr: 915370780
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 5/4/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Regnskapsfører: Ligo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.55%
Resultat  
  
234.9%
Egenkapital  
  
521.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.375.000 5.160.000 4.192.000 0
Resultat: 344.000 -255.000 -34.000 -22.000
Egenkapital: 215.000 -51.000 149.000 175.000
Regnskap for  Helt På Kanten As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.375.000 5.160.000 4.192.000 0
Driftskostnader -6.010.000 -5.376.000 -4.178.000 -22.000
Driftsresultat 365.000 -216.000 15.000 -22.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -21.000 -40.000 -49.000 0
Finans -20.000 -40.000 -48.000 0
Resultat før skatt 344.000 -255.000 -34.000 -22.000
Skattekostnad -79.000 56.000 8.000 7.000
Årsresultat 266.000 -200.000 -26.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 990.000 1.222.000 1.108.000 32.000
Sum omløpsmidler 618.000 564.000 1.173.000 181.000
Sum eiendeler 1.608.000 1.786.000 2.281.000 213.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 -241.000 -41.000 -15.000
Sum egenkapital 215.000 -51.000 149.000 175.000
Sum langsiktig gjeld 685.000 1.191.000 1.648.000 0
Sum kortsiktig gjeld 708.000 645.000 484.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 1.608.000 1.785.000 2.281.000 213.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.375.000 5.160.000 4.191.000 0
Andre inntekter 0 0 2.000 0
Driftsinntekter 6.375.000 5.160.000 4.192.000 0
Varekostnad -1.895.000 -1.546.000 -1.247.000 0
Lønninger -2.382.000 -2.224.000 -1.724.000 0
Avskrivning -151.000 -136.000 -102.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.582.000 -1.470.000 -1.105.000 -22.000
Driftskostnader -6.010.000 -5.376.000 -4.178.000 -22.000
Driftsresultat 365.000 -216.000 15.000 -22.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -21.000 -40.000 -49.000 0
Finans -20.000 -40.000 -48.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 266.000 -200.000 -26.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 70.000 15.000 7.000
Fast eiendom 592.000 676.000 760.000 25.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 274.000 341.000 189.000 0
Sum varige driftsmidler 866.000 1.017.000 949.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 124.000 134.000 144.000 0
Sum anleggsmidler 990.000 1.222.000 1.108.000 32.000
Varebeholdning 79.000 71.000 71.000 0
Kundefordringer 51.000 32.000 8.000 0
Andre fordringer 81.000 62.000 28.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 407.000 399.000 1.066.000 170.000
Sum omløpsmidler 618.000 564.000 1.173.000 181.000
Sum eiendeler 1.608.000 1.786.000 2.281.000 213.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 -241.000 -41.000 -15.000
Sum egenkapital 215.000 -51.000 149.000 175.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 685.000 1.191.000 1.648.000 0
Leverandørgjeld 297.000 267.000 200.000 34.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 162.000 134.000 88.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 249.000 245.000 196.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 708.000 645.000 484.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 1.608.000 1.785.000 2.281.000 213.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -90.000 -81.000 689.000 143.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 2.4 4.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 2.3 4.8
Soliditet 13.4 -2.9 6.5 82.2
Resultatgrad 5.7 -4.2 0.4
Rentedekningsgrad 17.4 -5.4 0.3
Gjeldsgrad 6.5 14.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 22.8 -12.1 0.7 -10.3
Signatur
29.11.2018
Prokurister
02.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex