Helt Panser As
Juridisk navn:  Helt Panser As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Retailx As Inng F3 Bygg F4 Sandakerveien 24D C/O Retailx As Inng F3 Bygg F4 Sandakerveien 24D Fax:
0473 Oslo 473 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 916167180
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/15/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mgi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
121.28%
Resultat  
  
-109.8%
Egenkapital  
  
-5.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 208.000 94.000 53.000 15.000
Resultat: -5.000 51.000 2.000 1.000
Egenkapital: 63.000 67.000 28.000 26.000
Regnskap for  Helt Panser As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 208.000 94.000 53.000 15.000
Driftskostnader -214.000 -43.000 -51.000 -13.000
Driftsresultat -5.000 51.000 2.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -5.000 51.000 2.000 1.000
Skattekostnad 0 -12.000 0 0
Årsresultat -5.000 39.000 2.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 157.000 178.000 94.000 39.000
Sum eiendeler 157.000 178.000 94.000 39.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 43.000 4.000 1.000
Sum egenkapital 63.000 67.000 28.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 94.000 111.000 66.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 156.000 178.000 94.000 38.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 208.000 92.000 53.000 15.000
Andre inntekter 0 2.000 0 0
Driftsinntekter 208.000 94.000 53.000 15.000
Varekostnad -104.000 -62.000 -45.000 0
Lønninger -8.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -112.000 -26.000 -6.000 -13.000
Driftskostnader -214.000 -43.000 -51.000 -13.000
Driftsresultat -5.000 51.000 2.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 39.000 2.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 55.000 45.000 0 0
Kundefordringer 8.000 67.000 0 15.000
Andre fordringer 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 92.000 67.000 94.000 24.000
Sum omløpsmidler 157.000 178.000 94.000 39.000
Sum eiendeler 157.000 178.000 94.000 39.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 43.000 4.000 1.000
Sum egenkapital 63.000 67.000 28.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 43.000 50.000 0 0
Betalbar skatt 0 12.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 4.000 7.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 45.000 58.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 94.000 111.000 66.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 156.000 178.000 94.000 38.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 63.000 67.000 28.000 26.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.4 3.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.4 3.1
Soliditet 40.1 37.6 29.8 66.7
Resultatgrad -2.4 54.3 3.8 6.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 1.7 2.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -3.2 28.7 2.1 2.6
Signatur
29.11.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex