Helt Perfekt As
Juridisk navn:  Helt Perfekt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95091435
Tinghaugveien 535 Tinghaugveien 535 Fax:
3175 Ramnes 3175 Ramnes
Fylke: Kommune:
Vestfold Re
Org.nr: 997670175
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/28/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Atenti As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.35%
Resultat  
  
-22.08%
Egenkapital  
  
-97.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.754.000 3.593.000 3.146.000 3.151.000 2.694.000
Resultat: -492.000 -403.000 -257.000 150.000 22.000
Egenkapital: -997.000 -505.000 -102.000 124.000 15.000
Regnskap for  Helt Perfekt As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.754.000 3.593.000 3.146.000 3.151.000 2.694.000
Driftskostnader -3.245.000 -3.990.000 -3.404.000 -3.001.000 -2.667.000
Driftsresultat -491.000 -397.000 -257.000 151.000 27.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -8.000 -1.000 -2.000 -7.000
Finans -1.000 -6.000 1.000 -1.000 -5.000
Resultat før skatt -492.000 -403.000 -257.000 150.000 22.000
Skattekostnad 0 0 31.000 -41.000 0
Årsresultat -492.000 -403.000 -226.000 109.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 17.000 0 2.000 9.000
Sum omløpsmidler 656.000 1.123.000 1.348.000 966.000 834.000
Sum eiendeler 669.000 1.140.000 1.348.000 968.000 843.000
Sum opptjent egenkapital -1.118.000 -625.000 -223.000 3.000 -106.000
Sum egenkapital -997.000 -505.000 -102.000 124.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 813.000 760.000 560.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 853.000 884.000 890.000 845.000 828.000
Sum gjeld og egenkapital 669.000 1.140.000 1.348.000 969.000 843.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.748.000 3.559.000 3.146.000 3.151.000 2.694.000
Andre inntekter 5.000 34.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.754.000 3.593.000 3.146.000 3.151.000 2.694.000
Varekostnad -1.933.000 -2.387.000 -2.087.000 -1.855.000 -1.617.000
Lønninger -841.000 -994.000 -886.000 -766.000 -791.000
Avskrivning -4.000 -1.000 0 -9.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -467.000 -608.000 -431.000 -371.000 -254.000
Driftskostnader -3.245.000 -3.990.000 -3.404.000 -3.001.000 -2.667.000
Driftsresultat -491.000 -397.000 -257.000 151.000 27.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -8.000 -1.000 -2.000 -7.000
Finans -1.000 -6.000 1.000 -1.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -492.000 -403.000 -226.000 109.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 17.000 0 0 9.000
Sum varige driftsmidler 13.000 17.000 0 0 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 17.000 0 2.000 9.000
Varebeholdning 13.000 708.000 792.000 334.000 321.000
Kundefordringer 0 49.000 105.000 5.000 3.000
Andre fordringer 5.000 23.000 13.000 18.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 639.000 343.000 437.000 609.000 510.000
Sum omløpsmidler 656.000 1.123.000 1.348.000 966.000 834.000
Sum eiendeler 669.000 1.140.000 1.348.000 968.000 843.000
Sum opptjent egenkapital -1.118.000 -625.000 -223.000 3.000 -106.000
Sum egenkapital -997.000 -505.000 -102.000 124.000 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 813.000 760.000 560.000 0 0
Leverandørgjeld 13.000 51.000 137.000 73.000 80.000
Betalbar skatt 0 0 0 43.000 0
Skyldig offentlige avgifter 259.000 202.000 133.000 125.000 163.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 581.000 631.000 621.000 604.000 585.000
Sum kortsiktig gjeld 853.000 884.000 890.000 845.000 828.000
Sum gjeld og egenkapital 669.000 1.140.000 1.348.000 969.000 843.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -197.000 239.000 458.000 121.000 6.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.3 1.5 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 0.6 0.8 0.7
Soliditet - -44.3 -7.6 12.8 1.8
Resultatgrad -17.8 -8.2 4.8 1.0
Rentedekningsgrad -163.7 -49.6 76.0 4.1
Gjeldsgrad -1.7 -3.3 -14.2 6.8 55.2
Total kapitalrentabilitet -73.1 -34.7 -18.9 15.7 3.4
Signatur
05.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex