Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helt Propell As
Juridisk navn:  Helt Propell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95105376
Tårnveien 14 Tårnåsveien 14 Fax:
1434 Ås 1430 Ås
Fylke: Kommune:
Akershus Ås
Org.nr: 896515462
Aksjekapital: 6.862.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Registrert Revisor Bjørn A Halle AS
Regnskapsfører: Econpartner Skullerud As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
97.35%
Egenkapital  
  
-3.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 543.000 3.299.000 3.069.000 2.753.000
Resultat: -99.000 -3.740.000 -3.761.000 -23.000 -397.000
Egenkapital: -2.194.000 -2.119.000 1.683.000 5.399.000 5.414.000
Regnskap for  Helt Propell As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 543.000 3.299.000 3.069.000 2.753.000
Driftskostnader -99.000 -4.220.000 -2.937.000 -2.365.000 -2.420.000
Driftsresultat -99.000 -3.677.000 362.000 704.000 335.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -63.000 -4.123.000 -728.000 -732.000
Finans 0 -63.000 -4.123.000 -728.000 -732.000
Resultat før skatt -99.000 -3.740.000 -3.761.000 -23.000 -397.000
Skattekostnad 24.000 -62.000 45.000 8.000 107.000
Årsresultat -75.000 -3.802.000 -3.716.000 -15.000 -290.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 4.403.000 17.992.000 19.281.000
Sum omløpsmidler 1.141.000 1.316.000 2.580.000 96.000 2.205.000
Sum eiendeler 1.141.000 1.316.000 6.983.000 18.088.000 21.486.000
Sum opptjent egenkapital -7.507.000 -7.432.000 -3.630.000 86.000 101.000
Sum egenkapital -2.194.000 -2.119.000 1.683.000 5.399.000 5.414.000
Sum langsiktig gjeld 28.000 52.000 2.139.000 10.455.000 13.256.000
Sum kortsiktig gjeld 3.308.000 3.384.000 3.160.000 2.235.000 2.816.000
Sum gjeld og egenkapital 1.142.000 1.317.000 6.982.000 18.089.000 21.486.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 543.000 1.498.000 3.063.000 2.753.000
Andre inntekter 0 0 1.801.000 7.000 0
Driftsinntekter 0 543.000 3.299.000 3.069.000 2.753.000
Varekostnad 0 0 0 -106.000 -81.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -204.000 -940.000 -950.000 -774.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -4.016.000 -1.997.000 -1.309.000 -1.565.000
Driftskostnader -99.000 -4.220.000 -2.937.000 -2.365.000 -2.420.000
Driftsresultat -99.000 -3.677.000 362.000 704.000 335.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -63.000 -4.123.000 -728.000 -732.000
Finans 0 -63.000 -4.123.000 -728.000 -732.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -75.000 -3.802.000 -3.716.000 -15.000 -290.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 11.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 11.000 36.000
Sum varige driftsmidler 0 0 3.383.000 16.057.000 18.546.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.009.000 1.935.000 735.000
Sum anleggsmidler 0 0 4.403.000 17.992.000 19.281.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 815.000 0 54.000 575.000
Andre fordringer 1.138.000 445.000 25.000 25.000 1.585.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 57.000 2.555.000 17.000 45.000
Sum omløpsmidler 1.141.000 1.316.000 2.580.000 96.000 2.205.000
Sum eiendeler 1.141.000 1.316.000 6.983.000 18.088.000 21.486.000
Sum opptjent egenkapital -7.507.000 -7.432.000 -3.630.000 86.000 101.000
Sum egenkapital -2.194.000 -2.119.000 1.683.000 5.399.000 5.414.000
Sum avsetninger til forpliktelser 28.000 52.000 0 34.000 42.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 28.000 52.000 2.139.000 10.455.000 13.256.000
Leverandørgjeld 31.000 52.000 173.000 4.000 57.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.276.000 3.332.000 2.987.000 2.231.000 2.760.000
Sum kortsiktig gjeld 3.308.000 3.384.000 3.160.000 2.235.000 2.816.000
Sum gjeld og egenkapital 1.142.000 1.317.000 6.982.000 18.089.000 21.486.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.167.000 -2.068.000 -580.000 -2.139.000 -611.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.8 0.0 0.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.8 0.1 0.8
Soliditet -192.1 -160.9 24.1 29.8 25.2
Resultatgrad -677.2 1 22.9 12.2
Rentedekningsgrad -58.4 0.1 1.0 0.5
Gjeldsgrad -1.5 -1.6 3.1 2.4 3.0
Total kapitalrentabilitet -8.7 -279.2 5.2 3.9 1.6
Signatur
26.01.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex