Helt Rein As
Juridisk navn:  Helt Rein As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91837831
Nuortamanmaras 2 Nuortamanmaras 2 Fax:
9520 Kautokeino 9520 Kautokeino
Fylke: Kommune:
Finnmark Guovdageaidnu Kautokeino
Org.nr: 998883873
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.13%
Resultat  
  
28%
Egenkapital  
  
122.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 105.000 92.000 72.000 0 0
Resultat: 32.000 25.000 14.000 -20.000 -18.000
Egenkapital: 49.000 22.000 -3.000 -16.000 3.000
Regnskap for  Helt Rein As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 105.000 92.000 72.000 0 0
Driftskostnader -73.000 -67.000 -58.000 -19.000 -18.000
Driftsresultat 32.000 25.000 14.000 -20.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 32.000 25.000 14.000 -20.000 -18.000
Skattekostnad -6.000 0 0 0 0
Årsresultat 26.000 25.000 14.000 -20.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 73.000 49.000 27.000 4.000 8.000
Sum eiendeler 73.000 49.000 27.000 4.000 8.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 -8.000 -33.000 -46.000 -27.000
Sum egenkapital 49.000 22.000 -3.000 -16.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 27.000 29.000 20.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 74.000 49.000 26.000 4.000 8.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 105.000 92.000 72.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 105.000 92.000 72.000 0 0
Varekostnad -13.000 -33.000 -4.000 -7.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -60.000 -34.000 -54.000 -12.000 -18.000
Driftskostnader -73.000 -67.000 -58.000 -19.000 -18.000
Driftsresultat 32.000 25.000 14.000 -20.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 26.000 25.000 14.000 -20.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 8.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 73.000 49.000 19.000 4.000 8.000
Sum omløpsmidler 73.000 49.000 27.000 4.000 8.000
Sum eiendeler 73.000 49.000 27.000 4.000 8.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 -8.000 -33.000 -46.000 -27.000
Sum egenkapital 49.000 22.000 -3.000 -16.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 4.000 0 0
Betalbar skatt 6.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 7.000 -1.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 20.000 27.000 20.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 27.000 29.000 20.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 74.000 49.000 26.000 4.000 8.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.000 22.000 -2.000 -16.000 3.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.8 0.9 0.2 1.6
Likviditetsgrad 2 2.9 1.8 0.9 0.3 1.7
Soliditet 66.2 44.9 -11.5 -400.0 37.5
Resultatgrad 30.5 27.2 19.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 1.2 -9.7 -1.3 1.7
Total kapitalrentabilitet 43.2 5 53.8 -500.0 -225.0
Signatur
31.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex