Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helt Rent As
Juridisk navn:  Helt Rent As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lillogata 5L Lillogata 5L Fax:
0484 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921533063
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/11/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 241.000
Resultat: 64.000
Egenkapital: 94.000
Regnskap for  Helt Rent As
Resultat 2018
Driftsinntekter 241.000
Driftskostnader -178.000
Driftsresultat 64.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 64.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 263.000
Sum eiendeler 263.000
Sum opptjent egenkapital 64.000
Sum egenkapital 94.000
Sum langsiktig gjeld 7.000
Sum kortsiktig gjeld 162.000
Sum gjeld og egenkapital 263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 241.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 241.000
Varekostnad 0
Lønninger -156.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -22.000
Driftskostnader -178.000
Driftsresultat 64.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 127.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 136.000
Sum omløpsmidler 263.000
Sum eiendeler 263.000
Sum opptjent egenkapital 64.000
Sum egenkapital 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 7.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 162.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 162.000
Sum gjeld og egenkapital 263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000
Likviditetsgrad 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6
Soliditet 35.7
Resultatgrad 26.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8
Total kapitalrentabilitet 24.3
Signatur
12.10.2018
Prokurister
12.10.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex