Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helvig Eiendom As
Juridisk navn:  Helvig Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51464900
Øvre Hellandsveien 34 Øvre Hellandsveien 34 Fax: 51464901
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 967209651
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/28/1993
Foretakstype: AS
Tidligere navn: trappefabrikken helvig & skaara as
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
44.99%
Resultat  
  
96.29%
Egenkapital  
  
-0.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.244.000 858.000 587.000 3.272.000 1.278.000
Resultat: -88.000 -2.375.000 -1.062.000 1.000.000 1.053.000
Egenkapital: 7.192.000 7.249.000 9.617.000 10.255.000 9.195.000
Regnskap for  Helvig Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.244.000 858.000 587.000 3.272.000 1.278.000
Driftskostnader -1.435.000 -3.235.000 -1.656.000 -2.286.000 -1.789.000
Driftsresultat -192.000 -2.377.000 -1.069.000 986.000 -511.000
Finansinntekter 114.000 8.000 7.000 14.000 1.590.000
Finanskostnader -11.000 -6.000 0 0 -27.000
Finans 103.000 2.000 7.000 14.000 1.563.000
Resultat før skatt -88.000 -2.375.000 -1.062.000 1.000.000 1.053.000
Skattekostnad 32.000 -99.000 268.000 -270.000 155.000
Årsresultat -57.000 -2.474.000 -793.000 730.000 1.208.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.559.000 7.331.000 8.518.000 9.231.000 8.290.000
Sum omløpsmidler 772.000 575.000 1.147.000 1.230.000 2.848.000
Sum eiendeler 7.331.000 7.906.000 9.665.000 10.461.000 11.138.000
Sum opptjent egenkapital 6.350.000 6.407.000 8.881.000 9.675.000 8.945.000
Sum egenkapital 7.192.000 7.249.000 9.617.000 10.255.000 9.195.000
Sum langsiktig gjeld 0 523.000 0 120.000 0
Sum kortsiktig gjeld 139.000 134.000 48.000 86.000 1.944.000
Sum gjeld og egenkapital 7.331.000 7.906.000 9.664.000 10.461.000 11.139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 964.000 228.000 240.000 1.497.000 130.000
Andre inntekter 280.000 630.000 347.000 1.775.000 1.148.000
Driftsinntekter 1.244.000 858.000 587.000 3.272.000 1.278.000
Varekostnad -15.000 -18.000 0 -50.000 50.000
Lønninger 7.000 -69.000 -10.000 -173.000 0
Avskrivning -1.022.000 -1.137.000 -1.178.000 -839.000 -1.066.000
Nedskrivning 0 -1.549.000 0 0 0
Andre driftskostnader -405.000 -462.000 -468.000 -1.224.000 -773.000
Driftskostnader -1.435.000 -3.235.000 -1.656.000 -2.286.000 -1.789.000
Driftsresultat -192.000 -2.377.000 -1.069.000 986.000 -511.000
Finansinntekter 114.000 8.000 7.000 14.000 1.590.000
Finanskostnader -11.000 -6.000 0 0 -27.000
Finans 103.000 2.000 7.000 14.000 1.563.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Årsresultat -57.000 -2.474.000 -793.000 730.000 1.208.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 99.000 0 273.000
Fast eiendom 4.227.000 4.470.000 4.738.000 5.249.000 5.485.000
Maskiner anlegg 428.000 952.000 3.169.000 3.465.000 2.012.000
Driftsløsøre 0 4.000 8.000 12.000 16.000
Sum varige driftsmidler 4.654.000 5.426.000 7.914.000 8.726.000 7.513.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.905.000 1.905.000 505.000 505.000 505.000
Sum anleggsmidler 6.559.000 7.331.000 8.518.000 9.231.000 8.290.000
Varebeholdning 0 0 0 0 50.000
Kundefordringer 346.000 22.000 24.000 75.000 384.000
Andre fordringer 156.000 41.000 239.000 535.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 270.000 373.000 884.000 620.000 2.371.000
Sum omløpsmidler 772.000 575.000 1.147.000 1.230.000 2.848.000
Sum eiendeler 7.331.000 7.906.000 9.665.000 10.461.000 11.138.000
Sum opptjent egenkapital 6.350.000 6.407.000 8.881.000 9.675.000 8.945.000
Sum egenkapital 7.192.000 7.249.000 9.617.000 10.255.000 9.195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 32.000 0 120.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 9.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 523.000 0 120.000 0
Leverandørgjeld 38.000 14.000 31.000 59.000 322.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 27.000 11.000 2.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 60.000 83.000 6.000 25.000 566.000
Sum kortsiktig gjeld 139.000 134.000 48.000 86.000 1.944.000
Sum gjeld og egenkapital 7.331.000 7.906.000 9.664.000 10.461.000 11.139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 633.000 441.000 1.099.000 1.144.000 904.000
Likviditetsgrad 1 5.6 4.3 23.9 14.3 1.5
Likviditetsgrad 2 5.6 4.3 23.9 14.4 1.5
Soliditet 98.1 91.7 99.5 98.0 82.5
Resultatgrad -15.4 -182.1 30.1 -40.0
Rentedekningsgrad -17.5 -396.2 40.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.0 0.2
Total kapitalrentabilitet -1.1 9.6 9.7
Signatur
11.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex