Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hemberga Drikkegrossisten As
Juridisk navn:  Hemberga Drikkegrossisten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90837695
c/o Karl Mattias Pettersson Lilla Västerbron 4, 10 tr Fax:
9999 Utlandet 1596 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 916752210
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.36%
Resultat  
  
440.62%
Egenkapital  
  
291.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.154.000 1.018.000 1.113.000 1.095.000
Resultat: 109.000 -32.000 -79.000 71.000
Egenkapital: 69.000 -36.000 -3.000 71.000
Regnskap for  Hemberga Drikkegrossisten As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.154.000 1.018.000 1.113.000 1.095.000
Driftskostnader -1.029.000 -1.054.000 -1.186.000 -1.031.000
Driftsresultat 126.000 -35.000 -73.000 64.000
Finansinntekter 3.000 6.000 1.000 9.000
Finanskostnader -20.000 -2.000 -8.000 -3.000
Finans -17.000 4.000 -7.000 6.000
Resultat før skatt 109.000 -32.000 -79.000 71.000
Skattekostnad -5.000 0 5.000 -13.000
Årsresultat 105.000 -32.000 -74.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.000 64.000 54.000 68.000
Sum omløpsmidler 219.000 243.000 178.000 340.000
Sum eiendeler 268.000 307.000 232.000 408.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 -66.000 -33.000 41.000
Sum egenkapital 69.000 -36.000 -3.000 71.000
Sum langsiktig gjeld 106.000 169.000 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 94.000 174.000 235.000 332.000
Sum gjeld og egenkapital 269.000 307.000 232.000 408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.154.000 1.018.000 1.113.000 1.095.000
Andre inntekter 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 1.154.000 1.018.000 1.113.000 1.095.000
Varekostnad -948.000 -934.000 -1.045.000 -879.000
Lønninger 0 0 0 -35.000
Avskrivning -15.000 -15.000 -15.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -66.000 -105.000 -126.000 -112.000
Driftskostnader -1.029.000 -1.054.000 -1.186.000 -1.031.000
Driftsresultat 126.000 -35.000 -73.000 64.000
Finansinntekter 3.000 6.000 1.000 9.000
Finanskostnader -20.000 -2.000 -8.000 -3.000
Finans -17.000 4.000 -7.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 105.000 -32.000 -74.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 24.000 39.000 54.000 68.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 24.000 39.000 54.000 68.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 0 0
Sum anleggsmidler 49.000 64.000 54.000 68.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 180.000 234.000 168.000 249.000
Andre fordringer 0 0 0 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 39.000 9.000 11.000 75.000
Sum omløpsmidler 219.000 243.000 178.000 340.000
Sum eiendeler 268.000 307.000 232.000 408.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 -66.000 -33.000 41.000
Sum egenkapital 69.000 -36.000 -3.000 71.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 106.000 169.000 0 5.000
Leverandørgjeld 43.000 123.000 130.000 289.000
Betalbar skatt 5.000 0 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 16.000 21.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 35.000 84.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 94.000 174.000 235.000 332.000
Sum gjeld og egenkapital 269.000 307.000 232.000 408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 125.000 69.000 -57.000 8.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.4 0.8 1
Likviditetsgrad 2 2.3 1.4 0.8 1
Soliditet 25.7 -11.7 -1.3 17.4
Resultatgrad 10.9 -3.4 -6.6 5.8
Rentedekningsgrad 6.3 -17.5 -9.1 21.3
Gjeldsgrad 2.9 -9.5 -78.3 4.7
Total kapitalrentabilitet 4 -9.4 17.9
Signatur
04.04.2016
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
12.12.2018
PROKURA HVER FOR SEG
SYLVAN PAUL VIKTOR
PROKURA HVER FOR SEG
PETTERSSON KARL MATTIAS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex