Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hembre Camping As
Juridisk navn:  Hembre Camping As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74800796
Sørsidevegen 1050 Sørsidevegen 1050 Fax: 74800799
7520 Hegra 7520 Hegra
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 979659776
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 2/8/1998 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.61%
Resultat  
  
89.23%
Egenkapital  
  
-9.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 656.000 660.000 903.000 621.000 927.000
Resultat: 123.000 65.000 353.000 -137.000 7.000
Egenkapital: 240.000 265.000 225.000 -54.000 64.000
Regnskap for  Hembre Camping As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 656.000 660.000 903.000 621.000 927.000
Driftskostnader -493.000 -550.000 -500.000 -705.000 -874.000
Driftsresultat 163.000 110.000 403.000 -84.000 53.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 4.000 10.000
Finanskostnader -44.000 -50.000 -54.000 -57.000 -55.000
Finans -39.000 -45.000 -49.000 -53.000 -45.000
Resultat før skatt 123.000 65.000 353.000 -137.000 7.000
Skattekostnad -27.000 -26.000 -96.000 19.000 -30.000
Årsresultat 96.000 39.000 257.000 -118.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.471.000 1.542.000 1.580.000 1.765.000 1.830.000
Sum omløpsmidler 416.000 163.000 243.000 74.000 91.000
Sum eiendeler 1.887.000 1.705.000 1.823.000 1.839.000 1.921.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 104.000 64.000 -193.000 -75.000
Sum egenkapital 240.000 265.000 225.000 -54.000 64.000
Sum langsiktig gjeld 1.458.000 1.382.000 1.592.000 1.833.000 1.539.000
Sum kortsiktig gjeld 188.000 58.000 6.000 60.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 1.886.000 1.705.000 1.823.000 1.838.000 1.921.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 656.000 660.000 903.000 621.000 927.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 656.000 660.000 903.000 621.000 927.000
Varekostnad -4.000 0 0 0 -8.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -78.000 -83.000 -82.000 -84.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -411.000 -467.000 -418.000 -621.000 -787.000
Driftskostnader -493.000 -550.000 -500.000 -705.000 -874.000
Driftsresultat 163.000 110.000 403.000 -84.000 53.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 4.000 10.000
Finanskostnader -44.000 -50.000 -54.000 -57.000 -55.000
Finans -39.000 -45.000 -49.000 -53.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 96.000 39.000 257.000 -118.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 242.000 235.000 261.000 364.000 345.000
Fast eiendom 1.199.000 1.276.000 1.281.000 1.355.000 1.373.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 31.000 38.000 46.000 113.000
Sum varige driftsmidler 1.229.000 1.307.000 1.319.000 1.401.000 1.485.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.471.000 1.542.000 1.580.000 1.765.000 1.830.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 13.000 30.000 38.000 45.000
Andre fordringer 6.000 29.000 17.000 36.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 372.000 92.000 166.000 0 0
Sum omløpsmidler 416.000 163.000 243.000 74.000 91.000
Sum eiendeler 1.887.000 1.705.000 1.823.000 1.839.000 1.921.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 104.000 64.000 -193.000 -75.000
Sum egenkapital 240.000 265.000 225.000 -54.000 64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 155.000 0 0 2.000 263.000
Sum langsiktig gjeld 1.458.000 1.382.000 1.592.000 1.833.000 1.539.000
Leverandørgjeld 25.000 30.000 0 42.000 42.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 28.000 6.000 16.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 188.000 58.000 6.000 60.000 319.000
Sum gjeld og egenkapital 1.886.000 1.705.000 1.823.000 1.838.000 1.921.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 228.000 105.000 237.000 14.000 -228.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.8 40.5 1.2 0.3
Likviditetsgrad 2 2.2 2.8 40.5 1.2 0.3
Soliditet 12.7 15.5 12.3 -2.9 3.3
Resultatgrad 24.8 16.7 44.6 -13.5 5.7
Rentedekningsgrad 3.7 2.2 7.5 -1.5 1.1
Gjeldsgrad 6.9 5.4 7.1 -35.1 29.0
Total kapitalrentabilitet 8.9 6.7 22.4 -4.4 3.3
Signatur
21.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex