Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hembre Eiendom As
Juridisk navn:  Hembre Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Aksel Hågen Hembre Fax:
7520 Hegra 7520 Hegra
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 912891879
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/28/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hegra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
78.57%
Egenkapital  
  
-57.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 15.000 409.000 0 0
Resultat: -21.000 -98.000 158.000 -62.000 -45.000
Egenkapital: -90.000 -57.000 30.000 -98.000 -35.000
Regnskap for  Hembre Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 15.000 409.000 0 0
Driftskostnader -35.000 -5.000 -146.000 -54.000 -12.000
Driftsresultat -35.000 10.000 263.000 -54.000 -12.000
Finansinntekter 80.000 -49.000 0 0 0
Finanskostnader -66.000 -60.000 -106.000 -9.000 -33.000
Finans 14.000 -109.000 -106.000 -9.000 -33.000
Resultat før skatt -21.000 -98.000 158.000 -62.000 -45.000
Skattekostnad -12.000 11.000 -7.000 0 0
Årsresultat -33.000 -87.000 150.000 -62.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000.000 2.011.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Sum omløpsmidler 394.000 100.000 153.000 3.884.000 8.000
Sum eiendeler 2.394.000 2.111.000 2.153.000 5.884.000 2.008.000
Sum opptjent egenkapital -120.000 -87.000 0 -118.000 -55.000
Sum egenkapital -90.000 -57.000 30.000 -98.000 -35.000
Sum langsiktig gjeld 2.454.000 2.138.000 2.078.000 5.947.000 2.043.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 30.000 45.000 35.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.395.000 2.111.000 2.153.000 5.884.000 2.008.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 409.000 0 0
Andre inntekter 0 15.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 15.000 409.000 0 0
Varekostnad 0 0 -105.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -5.000 -41.000 -54.000 -12.000
Driftskostnader -35.000 -5.000 -146.000 -54.000 -12.000
Driftsresultat -35.000 10.000 263.000 -54.000 -12.000
Finansinntekter 80.000 -49.000 0 0 0
Finanskostnader -66.000 -60.000 -106.000 -9.000 -33.000
Finans 14.000 -109.000 -106.000 -9.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 -23.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 -87.000 150.000 -62.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 11.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Sum anleggsmidler 2.000.000 2.011.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Varebeholdning 0 0 0 3.841.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 200.000 0 0 0 0
Sum investeringer 17.000 92.000 0 0 0
Kasse, bank 22.000 8.000 153.000 42.000 8.000
Sum omløpsmidler 394.000 100.000 153.000 3.884.000 8.000
Sum eiendeler 2.394.000 2.111.000 2.153.000 5.884.000 2.008.000
Sum opptjent egenkapital -120.000 -87.000 0 -118.000 -55.000
Sum egenkapital -90.000 -57.000 30.000 -98.000 -35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.454.000 2.138.000 2.078.000 5.947.000 2.043.000
Leverandørgjeld 0 0 15.000 32.000 0
Betalbar skatt 1.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 30.000 30.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 30.000 45.000 35.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.395.000 2.111.000 2.153.000 5.884.000 2.008.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 363.000 70.000 108.000 3.849.000 8.000
Likviditetsgrad 1 12.7 3.3 3.4 111
Likviditetsgrad 2 12.7 3.3 3.4 1.2 0.0
Soliditet -3.8 -2.7 1.4 -1.7 -1.7
Resultatgrad 66.7 64.3
Rentedekningsgrad -0.5 0.2 2.5 -0.4
Gjeldsgrad -27.6 70.8 -58.4
Total kapitalrentabilitet 1.9 -1.8 12.2 -0.9 -0.6
Signatur
16.01.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex