Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hembre Grus AS
Juridisk navn:  Hembre Grus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41858576
Postboks 3 Fax: 74827471
7529 Hegra 7520 Hegra
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 979974434
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/2/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.19%
Resultat  
  
6.24%
Egenkapital  
  
28.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.796.000 14.467.000 14.569.000 13.322.000 11.444.000
Resultat: 1.123.000 1.057.000 802.000 457.000 462.000
Egenkapital: 4.389.000 3.415.000 2.669.000 1.888.000 1.431.000
Regnskap for  Hembre Grus AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.796.000 14.467.000 14.569.000 13.322.000 11.444.000
Driftskostnader -14.621.000 -13.340.000 -13.672.000 -12.754.000 -10.867.000
Driftsresultat 1.176.000 1.127.000 898.000 568.000 577.000
Finansinntekter 17.000 36.000 30.000 22.000 21.000
Finanskostnader -71.000 -107.000 -126.000 -132.000 -136.000
Finans -54.000 -71.000 -96.000 -110.000 -115.000
Resultat før skatt 1.123.000 1.057.000 802.000 457.000 462.000
Skattekostnad -149.000 -311.000 -21.000 0 0
Årsresultat 974.000 746.000 781.000 457.000 462.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.535.000 2.723.000 2.812.000 3.265.000 2.979.000
Sum omløpsmidler 5.725.000 4.732.000 5.312.000 5.188.000 5.027.000
Sum eiendeler 8.260.000 7.455.000 8.124.000 8.453.000 8.006.000
Sum opptjent egenkapital 3.989.000 3.015.000 2.269.000 1.488.000 1.031.000
Sum egenkapital 4.389.000 3.415.000 2.669.000 1.888.000 1.431.000
Sum langsiktig gjeld 1.320.000 2.359.000 3.898.000 4.437.000 4.976.000
Sum kortsiktig gjeld 2.551.000 1.681.000 1.557.000 2.128.000 1.599.000
Sum gjeld og egenkapital 8.260.000 7.455.000 8.124.000 8.453.000 8.006.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.994.000 14.450.000 14.494.000 13.308.000 11.142.000
Andre inntekter 803.000 17.000 75.000 14.000 301.000
Driftsinntekter 15.796.000 14.467.000 14.569.000 13.322.000 11.444.000
Varekostnad -6.196.000 -5.802.000 -7.035.000 -5.775.000 -5.059.000
Lønninger -2.317.000 -1.903.000 -1.645.000 -1.426.000 -1.836.000
Avskrivning -638.000 -552.000 -530.000 -506.000 -452.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.470.000 -5.083.000 -4.462.000 -5.047.000 -3.680.000
Driftskostnader -14.621.000 -13.340.000 -13.672.000 -12.754.000 -10.867.000
Driftsresultat 1.176.000 1.127.000 898.000 568.000 577.000
Finansinntekter 17.000 36.000 30.000 22.000 21.000
Finanskostnader -71.000 -107.000 -126.000 -132.000 -136.000
Finans -54.000 -71.000 -96.000 -110.000 -115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 974.000 746.000 781.000 457.000 462.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 882.000 1.158.000 1.433.000 1.708.000 1.498.000
Maskiner anlegg 1.161.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 1.477.000 1.224.000 1.478.000 1.359.000
Sum varige driftsmidler 2.044.000 2.635.000 2.657.000 3.187.000 2.858.000
Sum finansielle anleggsmidler 492.000 89.000 155.000 78.000 121.000
Sum anleggsmidler 2.535.000 2.723.000 2.812.000 3.265.000 2.979.000
Varebeholdning 2.258.000 1.702.000 1.638.000 2.382.000 2.383.000
Kundefordringer 2.727.000 1.756.000 2.363.000 1.865.000 1.299.000
Andre fordringer 612.000 598.000 993.000 857.000 1.128.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 129.000 676.000 318.000 83.000 217.000
Sum omløpsmidler 5.725.000 4.732.000 5.312.000 5.188.000 5.027.000
Sum eiendeler 8.260.000 7.455.000 8.124.000 8.453.000 8.006.000
Sum opptjent egenkapital 3.989.000 3.015.000 2.269.000 1.488.000 1.031.000
Sum egenkapital 4.389.000 3.415.000 2.669.000 1.888.000 1.431.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 720.000 0 0 339.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.320.000 2.359.000 3.898.000 4.437.000 4.976.000
Leverandørgjeld 1.125.000 864.000 822.000 1.311.000 1.071.000
Betalbar skatt 149.000 311.000 21.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 200.000 205.000 293.000 143.000 152.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 356.000 301.000 421.000 336.000 376.000
Sum kortsiktig gjeld 2.551.000 1.681.000 1.557.000 2.128.000 1.599.000
Sum gjeld og egenkapital 8.260.000 7.455.000 8.124.000 8.453.000 8.006.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.174.000 3.051.000 3.755.000 3.060.000 3.428.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.8 3.4 2.4 3.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.8 2.4 1.3 1.7
Soliditet 53.1 45.8 32.9 22.3 17.9
Resultatgrad 7.4 7.8 6.2 4.3 5.0
Rentedekningsgrad 16.6 10.5 7.1 4.3 4.4
Gjeldsgrad 0.9 1.2 2 3.5 4.6
Total kapitalrentabilitet 14.4 15.6 11.4 7 7.5
Signatur
20.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.11.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex