Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Henco Invest As
Juridisk navn:  Henco Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Marihaugen 27 Marihaugen 27 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 921175361
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/18/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -30.000
Egenkapital: -6.000
Regnskap for  Henco Invest As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -30.000
Driftsresultat -30.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -30.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 15.000
Sum eiendeler 15.000
Sum opptjent egenkapital -30.000
Sum egenkapital -6.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 21.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -30.000
Driftskostnader -30.000
Driftsresultat -30.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 15.000
Sum omløpsmidler 15.000
Sum eiendeler 15.000
Sum opptjent egenkapital -30.000
Sum egenkapital -6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7
Soliditet -
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.5
Total kapitalrentabilitet -
Signatur
19.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex