Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hengere AS
Juridisk navn:  Hengere AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33063300
Valleåsen 2 Valleåsen 2 Fax: 33063310
3174 Revetal 3174 Revetal
Fylke: Kommune:
Vestfold Re
Org.nr: 992776137
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/6/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.11%
Resultat  
  
-61.01%
Egenkapital  
  
-8.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.593.000 11.723.000 10.100.000 9.974.000 9.133.000
Resultat: 232.000 595.000 707.000 817.000 556.000
Egenkapital: 2.318.000 2.543.000 2.092.000 1.863.000 1.568.000
Regnskap for  Hengere AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.593.000 11.723.000 10.100.000 9.974.000 9.133.000
Driftskostnader -11.360.000 -11.129.000 -9.394.000 -9.159.000 -8.588.000
Driftsresultat 231.000 594.000 706.000 815.000 545.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 11.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 2.000 11.000
Resultat før skatt 232.000 595.000 707.000 817.000 556.000
Skattekostnad -56.000 -144.000 -177.000 -222.000 -150.000
Årsresultat 175.000 451.000 530.000 595.000 406.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 328.000 435.000 139.000 181.000 49.000
Sum omløpsmidler 3.074.000 3.277.000 3.523.000 2.811.000 2.838.000
Sum eiendeler 3.402.000 3.712.000 3.662.000 2.992.000 2.887.000
Sum opptjent egenkapital 2.213.000 2.438.000 1.987.000 1.758.000 1.463.000
Sum egenkapital 2.318.000 2.543.000 2.092.000 1.863.000 1.568.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.084.000 1.169.000 1.570.000 1.129.000 1.320.000
Sum gjeld og egenkapital 3.402.000 3.712.000 3.662.000 2.992.000 2.888.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.522.000 11.723.000 10.100.000 9.974.000 9.133.000
Andre inntekter 71.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.593.000 11.723.000 10.100.000 9.974.000 9.133.000
Varekostnad -7.930.000 -8.297.000 -7.115.000 -7.134.000 -6.439.000
Lønninger -2.225.000 -1.738.000 -1.441.000 -1.210.000 -1.148.000
Avskrivning -114.000 -129.000 -41.000 -41.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.091.000 -965.000 -797.000 -774.000 -950.000
Driftskostnader -11.360.000 -11.129.000 -9.394.000 -9.159.000 -8.588.000
Driftsresultat 231.000 594.000 706.000 815.000 545.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 11.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 0 1.000 1.000 2.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 -300.000 -200.000
Årsresultat 175.000 451.000 530.000 595.000 406.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 37.000 29.000 16.000 17.000 49.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 291.000 406.000 123.000 164.000 0
Sum varige driftsmidler 291.000 406.000 123.000 164.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 328.000 435.000 139.000 181.000 49.000
Varebeholdning 1.585.000 1.425.000 1.987.000 2.087.000 1.647.000
Kundefordringer 273.000 471.000 398.000 297.000 194.000
Andre fordringer 212.000 79.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.004.000 1.302.000 1.138.000 427.000 997.000
Sum omløpsmidler 3.074.000 3.277.000 3.523.000 2.811.000 2.838.000
Sum eiendeler 3.402.000 3.712.000 3.662.000 2.992.000 2.887.000
Sum opptjent egenkapital 2.213.000 2.438.000 1.987.000 1.758.000 1.463.000
Sum egenkapital 2.318.000 2.543.000 2.092.000 1.863.000 1.568.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 523.000 439.000 753.000 298.000 697.000
Betalbar skatt 65.000 157.000 176.000 190.000 168.000
Skyldig offentlige avgifter 292.000 404.000 209.000 223.000 162.000
Utbytte 0 0 -300.000 -300.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 204.000 168.000 131.000 118.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 1.084.000 1.169.000 1.570.000 1.129.000 1.320.000
Sum gjeld og egenkapital 3.402.000 3.712.000 3.662.000 2.992.000 2.888.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.990.000 2.108.000 1.953.000 1.682.000 1.518.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.8 2 2.5 2.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.6 1 0.7 1.0
Soliditet 68.1 68.5 57.1 62.3 54.3
Resultatgrad 2 5.1 7 8.2 6.0
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.8 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 6.8 1 19.3 27.3 19.3
Signatur
12.06.2008
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex