Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hepsøy Villsau As
Juridisk navn:  Hepsøy Villsau As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92083176
Stokkåsen 32 Hepsøy Fax:
7057 Jonsvatnet 7744 Hepsøy
Fylke: Kommune:
Trøndelag Osen
Org.nr: 999558399
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/7/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.62%
Resultat  
  
-228.57%
Egenkapital  
  
-18.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 174.000 222.000 237.000 285.000 158.000
Resultat: -9.000 7.000 -14.000 -6.000 127.000
Egenkapital: 31.000 38.000 32.000 55.000 152.000
Regnskap for  Hepsøy Villsau As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 174.000 222.000 237.000 285.000 158.000
Driftskostnader -182.000 -215.000 -252.000 -291.000 -31.000
Driftsresultat -9.000 7.000 -14.000 -6.000 127.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 7.000 -14.000 -6.000 127.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -34.000
Årsresultat -9.000 7.000 -14.000 -6.000 92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 85.000 104.000 126.000 33.000 43.000
Sum omløpsmidler 275.000 239.000 285.000 136.000 151.000
Sum eiendeler 360.000 343.000 411.000 169.000 194.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 92.000
Sum egenkapital 31.000 38.000 32.000 55.000 152.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 34.000
Sum kortsiktig gjeld 329.000 304.000 378.000 113.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 360.000 342.000 410.000 168.000 193.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.000 64.000 94.000 72.000 71.000
Andre inntekter 103.000 158.000 143.000 214.000 87.000
Driftsinntekter 174.000 222.000 237.000 285.000 158.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -20.000 -20.000 -44.000 0 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 -9.000 0
Andre driftskostnader -162.000 -195.000 -208.000 -282.000 -28.000
Driftskostnader -182.000 -215.000 -252.000 -291.000 -31.000
Driftsresultat -9.000 7.000 -14.000 -6.000 127.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 7.000 -14.000 -6.000 92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 56.000 81.000 102.000 0 9.000
Driftsløsøre 29.000 22.000 24.000 33.000 34.000
Sum varige driftsmidler 85.000 104.000 126.000 33.000 43.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 85.000 104.000 126.000 33.000 43.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 55.000 57.000
Andre fordringer 123.000 124.000 102.000 37.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 153.000 115.000 183.000 43.000 94.000
Sum omløpsmidler 275.000 239.000 285.000 136.000 151.000
Sum eiendeler 360.000 343.000 411.000 169.000 194.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 92.000
Sum egenkapital 31.000 38.000 32.000 55.000 152.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 34.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 34.000
Leverandørgjeld 329.000 304.000 378.000 113.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 329.000 304.000 378.000 113.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 360.000 342.000 410.000 168.000 193.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -54.000 -65.000 -93.000 23.000 143.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 1.2 18.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 1.3 18.9
Soliditet 8.6 11.1 7.8 32.7 78.4
Resultatgrad -5.2 3.2 -5.9 -2.1 80.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 10.6 8 11.8 2.1 0.3
Total kapitalrentabilitet -2.5 2 -3.4 -3.6 65.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex