Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Herøy Taxisentral AS
Juridisk navn:  Herøy Taxisentral AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70088981
Fax: 70089279
6092 Fosnavåg 6092 Fosnavåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 857636562
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 5/31/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktivt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.39%
Resultat  
  
1863.64%
Egenkapital  
  
98.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 849.000 861.000 485.000 1.126.000 1.306.000
Resultat: 194.000 -11.000 79.000 8.000 204.000
Egenkapital: 316.000 159.000 169.000 296.000 302.000
Regnskap for  Herøy Taxisentral AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 849.000 861.000 485.000 1.126.000 1.306.000
Driftskostnader -657.000 -880.000 -407.000 -1.104.000 -1.085.000
Driftsresultat 192.000 -18.000 77.000 21.000 221.000
Finansinntekter 7.000 9.000 8.000 3.000 7.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -6.000 -16.000 -24.000
Finans 2.000 8.000 2.000 -13.000 -17.000
Resultat før skatt 194.000 -11.000 79.000 8.000 204.000
Skattekostnad -37.000 0 -56.000 -14.000 -62.000
Årsresultat 158.000 -11.000 23.000 -6.000 142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.000 73.000 73.000 115.000 255.000
Sum omløpsmidler 420.000 260.000 327.000 450.000 492.000
Sum eiendeler 493.000 333.000 400.000 565.000 747.000
Sum opptjent egenkapital 216.000 59.000 69.000 196.000 202.000
Sum egenkapital 316.000 159.000 169.000 296.000 302.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 93.000 212.000
Sum kortsiktig gjeld 176.000 174.000 230.000 176.000 233.000
Sum gjeld og egenkapital 492.000 333.000 399.000 565.000 747.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 849.000 861.000 485.000 1.126.000 1.306.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 849.000 861.000 485.000 1.126.000 1.306.000
Varekostnad -3.000 0 -5.000 0 0
Lønninger -334.000 -523.000 -186.000 -600.000 -596.000
Avskrivning 0 0 0 -52.000 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -320.000 -357.000 -216.000 -452.000 -430.000
Driftskostnader -657.000 -880.000 -407.000 -1.104.000 -1.085.000
Driftsresultat 192.000 -18.000 77.000 21.000 221.000
Finansinntekter 7.000 9.000 8.000 3.000 7.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -6.000 -16.000 -24.000
Finans 2.000 8.000 2.000 -13.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -150.000 0 0
Årsresultat 158.000 -11.000 23.000 -6.000 142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 42.000 30.000
Fast eiendom 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 153.000
Sum varige driftsmidler 45.000 45.000 45.000 45.000 198.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Sum anleggsmidler 73.000 73.000 73.000 115.000 255.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 138.000 52.000 109.000 66.000 45.000
Andre fordringer 13.000 3.000 0 94.000 147.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 269.000 206.000 218.000 290.000 301.000
Sum omløpsmidler 420.000 260.000 327.000 450.000 492.000
Sum eiendeler 493.000 333.000 400.000 565.000 747.000
Sum opptjent egenkapital 216.000 59.000 69.000 196.000 202.000
Sum egenkapital 316.000 159.000 169.000 296.000 302.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 93.000 212.000
Leverandørgjeld 20.000 8.000 -15.000 23.000 45.000
Betalbar skatt 37.000 0 14.000 26.000 57.000
Skyldig offentlige avgifter 46.000 69.000 68.000 63.000 37.000
Utbytte 0 0 -150.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 97.000 14.000 63.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 176.000 174.000 230.000 176.000 233.000
Sum gjeld og egenkapital 492.000 333.000 399.000 565.000 747.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 244.000 86.000 97.000 274.000 259.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.5 1.4 2.6 2.1
Likviditetsgrad 2 2.4 1.5 1.4 2.6 2.2
Soliditet 64.2 47.7 42.4 52.4 40.4
Resultatgrad 22.6 -2.1 15.9 1.9 16.9
Rentedekningsgrad 38.4 12.8 1.3 9.5
Gjeldsgrad 0.6 1.1 1.4 0.9 1.5
Total kapitalrentabilitet 40.4 -2.7 21.3 4.2 30.5
Signatur
28.03.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex