Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Herøya Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Herøya Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38096400
Bjørndalsheia 20 Bjørndalsheia 20 Fax:
4633 Kristiansand S 4633 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 951184136
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/1988
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 -3.000 0 0 -3.000
Egenkapital: -29.000 -29.000 -27.000 -27.000 -27.000
Regnskap for  Herøya Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -3.000 0 0 -3.000
Driftsresultat 0 -3.000 0 0 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -3.000 0 0 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -3.000 0 0 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -129.000 -129.000 -127.000 -127.000 -127.000
Sum egenkapital -29.000 -29.000 -27.000 -27.000 -27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 30.000 27.000 27.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 1.000 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -3.000 0 0 -3.000
Driftskostnader 0 -3.000 0 0 -3.000
Driftsresultat 0 -3.000 0 0 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -3.000 0 0 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -129.000 -129.000 -127.000 -127.000 -127.000
Sum egenkapital -29.000 -29.000 -27.000 -27.000 -27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 6.000 3.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 30.000 27.000 27.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 1.000 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -30.000 -30.000 -27.000 -27.000 -27.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
01.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.12.2011
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex