Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Herøya Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Herøya Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38096400
Bjørndalsheia 20 Bjørndalsheia 20 Fax:
4633 Kristiansand S 4633 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 951184136
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/1988
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-7.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -3.000 0 0 -3.000 -4.000
Egenkapital: -29.000 -27.000 -27.000 -27.000 -24.000
Regnskap for  Herøya Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -3.000 0 0 -3.000 -4.000
Driftsresultat -3.000 0 0 -3.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -3.000 0 0 -3.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 0 0 -3.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -129.000 -127.000 -127.000 -127.000 -124.000
Sum egenkapital -29.000 -27.000 -27.000 -27.000 -24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 27.000 27.000 27.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 0 0 -3.000 -4.000
Driftskostnader -3.000 0 0 -3.000 -4.000
Driftsresultat -3.000 0 0 -3.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 0 0 -3.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -129.000 -127.000 -127.000 -127.000 -124.000
Sum egenkapital -29.000 -27.000 -27.000 -27.000 -24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 3.000 3.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 27.000 27.000 27.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 0 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -30.000 -27.000 -27.000 -27.000 -24.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet
Signatur
01.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.12.2011
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex