Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hermes AS
Juridisk navn:  Hermes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77615510
Postboks 175 Søndre Botten Fax: 78459288
9252 Tromsø 9584 Sør-Tverrfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Loppa
Org.nr: 946438162
Aksjekapital: 2.115.400 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/11/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.13%
Resultat  
  
-5.93%
Egenkapital  
  
40.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 167.504.000 169.416.000 142.997.000 133.638.000 109.068.000
Resultat: 35.397.000 37.630.000 33.736.000 21.621.000 13.707.000
Egenkapital: 26.996.000 19.175.000 18.316.000 65.752.000 61.372.000
Regnskap for  Hermes AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 167.504.000 169.416.000 142.997.000 133.638.000 109.068.000
Driftskostnader -121.778.000 -120.914.000 -103.049.000 -108.615.000 -89.756.000
Driftsresultat 45.725.000 48.503.000 39.949.000 25.023.000 19.312.000
Finansinntekter 242.000 124.000 201.000 292.000 728.000
Finanskostnader -10.571.000 -10.996.000 -6.413.000 -3.694.000 -6.333.000
Finans -10.329.000 -10.872.000 -6.212.000 -3.402.000 -5.605.000
Resultat før skatt 35.397.000 37.630.000 33.736.000 21.621.000 13.707.000
Skattekostnad -7.538.000 -9.024.000 -8.156.000 -5.241.000 -3.712.000
Årsresultat 27.859.000 28.606.000 25.580.000 16.379.000 9.995.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 413.391.000 426.967.000 462.755.000 172.360.000 190.246.000
Sum omløpsmidler 40.436.000 32.656.000 27.938.000 32.274.000 31.351.000
Sum eiendeler 453.827.000 459.623.000 490.693.000 204.634.000 221.597.000
Sum opptjent egenkapital 9.877.000 2.056.000 1.198.000 48.633.000 44.253.000
Sum egenkapital 26.996.000 19.175.000 18.316.000 65.752.000 61.372.000
Sum langsiktig gjeld 363.424.000 368.001.000 391.932.000 87.558.000 134.455.000
Sum kortsiktig gjeld 63.408.000 72.447.000 80.445.000 51.324.000 25.770.000
Sum gjeld og egenkapital 453.828.000 459.623.000 490.694.000 204.634.000 221.597.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 158.660.000 159.183.000 116.808.000 123.247.000 100.475.000
Andre inntekter 8.845.000 10.233.000 26.190.000 10.391.000 8.593.000
Driftsinntekter 167.504.000 169.416.000 142.997.000 133.638.000 109.068.000
Varekostnad -12.735.000 -10.215.000 -9.104.000 -10.186.000 -7.787.000
Lønninger -52.945.000 -51.893.000 -46.650.000 -43.340.000 -35.943.000
Avskrivning -16.922.000 -16.020.000 -14.347.000 -19.875.000 -13.293.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.176.000 -42.786.000 -32.948.000 -35.214.000 -32.733.000
Driftskostnader -121.778.000 -120.914.000 -103.049.000 -108.615.000 -89.756.000
Driftsresultat 45.725.000 48.503.000 39.949.000 25.023.000 19.312.000
Finansinntekter 242.000 124.000 201.000 292.000 728.000
Finanskostnader -10.571.000 -10.996.000 -6.413.000 -3.694.000 -6.333.000
Finans -10.329.000 -10.872.000 -6.212.000 -3.402.000 -5.605.000
Konsernbidrag -3.038.000 -2.748.000 -2.015.000 0 0
Utbytte -17.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -5.000.000 -2.000.000
Årsresultat 27.859.000 28.606.000 25.580.000 16.379.000 9.995.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 367.938.000 376.218.000 406.998.000 113.654.000 123.713.000
Fast eiendom 949.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.736.000 6.896.000 3.694.000 3.679.000 2.264.000
Sum varige driftsmidler 39.336.000 46.453.000 49.735.000 54.190.000 61.396.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.118.000 4.296.000 6.022.000 4.515.000 5.137.000
Sum anleggsmidler 413.391.000 426.967.000 462.755.000 172.360.000 190.246.000
Varebeholdning 3.959.000 10.436.000 11.259.000 19.181.000 2.371.000
Kundefordringer 13.771.000 14.510.000 10.935.000 3.811.000 9.413.000
Andre fordringer 953.000 2.022.000 177.000 894.000 1.457.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.140.000 5.688.000 5.567.000 8.387.000 18.110.000
Sum omløpsmidler 40.436.000 32.656.000 27.938.000 32.274.000 31.351.000
Sum eiendeler 453.827.000 459.623.000 490.693.000 204.634.000 221.597.000
Sum opptjent egenkapital 9.877.000 2.056.000 1.198.000 48.633.000 44.253.000
Sum egenkapital 26.996.000 19.175.000 18.316.000 65.752.000 61.372.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.924.000 6.501.000 6.932.000 7.558.000 9.455.000
Gjeld til kredittinstitutt 7.660.000 3.616.000 2.687.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 363.424.000 368.001.000 391.932.000 87.558.000 134.455.000
Leverandørgjeld 3.067.000 4.270.000 3.530.000 6.269.000 2.047.000
Betalbar skatt 9.208.000 8.587.000 8.111.000 7.138.000 3.888.000
Skyldig offentlige avgifter 12.993.000 16.254.000 25.090.000 12.389.000 7.547.000
Utbytte -17.000.000 -25.000.000 -25.000.000 -5.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 13.480.000 14.722.000 16.028.000 20.527.000 10.289.000
Sum kortsiktig gjeld 63.408.000 72.447.000 80.445.000 51.324.000 25.770.000
Sum gjeld og egenkapital 453.828.000 459.623.000 490.694.000 204.634.000 221.597.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -22.972.000 -39.791.000 -52.507.000 -19.050.000 5.581.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.3 0.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.3 0.2 0.3 1.2
Soliditet 5.9 4.2 3.7 32.1 27.7
Resultatgrad 27.3 28.6 27.9 18.7 17.7
Rentedekningsgrad 4.3 4.4 6.2 6.9 3.2
Gjeldsgrad 15.8 2 25.8 2.1 2.6
Total kapitalrentabilitet 10.1 10.6 8.2 12.4 9.0
Signatur
22.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
14.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex