Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hernes Transportforretning AS
Juridisk navn:  Hernes Transportforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91514614
Hosleveien 144 Hosleveien 144 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 995677679
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/18/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.37%
Resultat  
  
16.42%
Egenkapital  
  
32.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.289.000 4.545.000 3.317.000 1.534.000 616.000
Resultat: 1.170.000 1.005.000 865.000 753.000 262.000
Egenkapital: 1.608.000 1.212.000 1.380.000 731.000 194.000
Regnskap for  Hernes Transportforretning AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.289.000 4.545.000 3.317.000 1.534.000 616.000
Driftskostnader -4.105.000 -3.512.000 -2.442.000 -786.000 -358.000
Driftsresultat 1.183.000 1.034.000 876.000 747.000 257.000
Finansinntekter 3.000 3.000 4.000 7.000 5.000
Finanskostnader -16.000 -33.000 -14.000 0 0
Finans -13.000 -30.000 -10.000 7.000 5.000
Resultat før skatt 1.170.000 1.005.000 865.000 753.000 262.000
Skattekostnad -273.000 -241.000 -217.000 -216.000 -71.000
Årsresultat 896.000 763.000 649.000 537.000 191.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.986.000 1.736.000 2.270.000 563.000 111.000
Sum omløpsmidler 1.601.000 1.075.000 1.647.000 894.000 623.000
Sum eiendeler 3.587.000 2.811.000 3.917.000 1.457.000 734.000
Sum opptjent egenkapital 1.504.000 1.108.000 1.276.000 627.000 90.000
Sum egenkapital 1.608.000 1.212.000 1.380.000 731.000 194.000
Sum langsiktig gjeld 390.000 540.000 697.000 24.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 1.588.000 1.059.000 1.840.000 703.000 535.000
Sum gjeld og egenkapital 3.586.000 2.811.000 3.917.000 1.458.000 734.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.294.000 4.545.000 3.317.000 1.534.000 616.000
Andre inntekter -5.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.289.000 4.545.000 3.317.000 1.534.000 616.000
Varekostnad -227.000 -200.000 -81.000 -48.000 -5.000
Lønninger -1.932.000 -1.895.000 -1.234.000 -267.000 -144.000
Avskrivning -640.000 -584.000 -582.000 -39.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.306.000 -833.000 -545.000 -432.000 -191.000
Driftskostnader -4.105.000 -3.512.000 -2.442.000 -786.000 -358.000
Driftsresultat 1.183.000 1.034.000 876.000 747.000 257.000
Finansinntekter 3.000 3.000 4.000 7.000 5.000
Finanskostnader -16.000 -33.000 -14.000 0 0
Finans -13.000 -30.000 -10.000 7.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 0 -190.000
Årsresultat 896.000 763.000 649.000 537.000 191.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 24.000 40.000 57.000 0 0
Driftsløsøre 1.872.000 1.646.000 2.213.000 563.000 111.000
Sum varige driftsmidler 1.896.000 1.686.000 2.270.000 563.000 111.000
Sum finansielle anleggsmidler 90.000 50.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.986.000 1.736.000 2.270.000 563.000 111.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 392.000 118.000 182.000 162.000 47.000
Andre fordringer 104.000 302.000 108.000 39.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.105.000 655.000 1.357.000 693.000 541.000
Sum omløpsmidler 1.601.000 1.075.000 1.647.000 894.000 623.000
Sum eiendeler 3.587.000 2.811.000 3.917.000 1.457.000 734.000
Sum opptjent egenkapital 1.504.000 1.108.000 1.276.000 627.000 90.000
Sum egenkapital 1.608.000 1.212.000 1.380.000 731.000 194.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 15.000 24.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 390.000 540.000 697.000 24.000 5.000
Leverandørgjeld 169.000 35.000 1.152.000 53.000 3.000
Betalbar skatt 275.000 254.000 226.000 197.000 67.000
Skyldig offentlige avgifter 259.000 227.000 243.000 329.000 195.000
Utbytte -500.000 0 0 0 -190.000
Annen kortsiktig gjeld 385.000 543.000 220.000 124.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 1.588.000 1.059.000 1.840.000 703.000 535.000
Sum gjeld og egenkapital 3.586.000 2.811.000 3.917.000 1.458.000 734.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 16.000 -193.000 191.000 88.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.9 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1 1 0.9 1.3 1.2
Soliditet 44.8 43.1 35.2 50.1 26.4
Resultatgrad 22.4 22.8 26.4 48.7 41.7
Rentedekningsgrad 73.9 31.3 62.6
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.8 1.0 2.8
Total kapitalrentabilitet 33.1 36.9 22.5 51.7 35.7
Signatur
23.07.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex