Herredshuset Drift AS
Juridisk navn:  Herredshuset Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63971431
Postboks 105 Gotaasalleen 6 Fax: 63971431
2051 Jessheim 2050 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 986138749
Aksjekapital: 348.000 NOK
Etableringsdato: 9/5/2003 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lisbeth Hoff Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
67.36%
Resultat  
  
266.67%
Egenkapital  
  
27.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 400.000 239.000 347.000 442.000 381.000
Resultat: 65.000 -39.000 -26.000 68.000 45.000
Egenkapital: 299.000 234.000 273.000 309.000 241.000
Regnskap for  Herredshuset Drift AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 400.000 239.000 347.000 442.000 381.000
Driftskostnader -335.000 -278.000 -373.000 -375.000 -338.000
Driftsresultat 65.000 -39.000 -26.000 68.000 43.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 2.000
Resultat før skatt 65.000 -39.000 -26.000 68.000 45.000
Skattekostnad 0 0 -10.000 0 0
Årsresultat 65.000 -39.000 -36.000 68.000 45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 9.000 27.000 45.000
Sum omløpsmidler 317.000 246.000 292.000 340.000 189.000
Sum eiendeler 317.000 246.000 301.000 367.000 234.000
Sum opptjent egenkapital -49.000 -114.000 -75.000 -39.000 -107.000
Sum egenkapital 299.000 234.000 273.000 309.000 241.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 12.000 28.000 58.000 -7.000
Sum gjeld og egenkapital 317.000 246.000 301.000 367.000 234.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 400.000 239.000 347.000 442.000 381.000
Driftsinntekter 400.000 239.000 347.000 442.000 381.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -9.000 -18.000 -18.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -335.000 -269.000 -355.000 -357.000 -329.000
Driftskostnader -335.000 -278.000 -373.000 -375.000 -338.000
Driftsresultat 65.000 -39.000 -26.000 68.000 43.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 65.000 -39.000 -36.000 68.000 45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 9.000 27.000 45.000
Sum varige driftsmidler 0 0 9.000 27.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 9.000 27.000 45.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 165.000 0 0
Andre fordringer 0 55.000 0 47.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 317.000 191.000 127.000 293.000 189.000
Sum omløpsmidler 317.000 246.000 292.000 340.000 189.000
Sum eiendeler 317.000 246.000 301.000 367.000 234.000
Sum opptjent egenkapital -49.000 -114.000 -75.000 -39.000 -107.000
Sum egenkapital 299.000 234.000 273.000 309.000 241.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 12.000 0 33.000 -7.000
Betalbar skatt 0 0 10.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 0 18.000 25.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 12.000 28.000 58.000 -7.000
Sum gjeld og egenkapital 317.000 246.000 301.000 367.000 234.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 299.000 234.000 264.000 282.000 196.000
Likviditetsgrad 1 17.6 20.5 10.4 5.9 -27.0
Likviditetsgrad 2 17.6 20.5 10.4 5.9 -26.9
Soliditet 94.3 95.1 90.7 84.2 103.0
Resultatgrad 16.3 -16.3 -7.5 15.4 11.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 20.5 -15.9 -8.6 18.5 19.2
Signatur
17.06.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.06.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex