Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Herrljunga Terrazzo Ab
Juridisk navn:  Herrljunga Terrazzo Ab
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Drogsetvegen 35 Drogsetvegen 35 Fax:
2838 Snertingdal 2838 Snertingdal
Fylke: Kommune:
Oppland Gjøvik
Org.nr: 993834068
Aksjekapital: 192.000 NOK
Etableringsdato: 4/15/2009
Foretakstype: NUF
Revisor: Be O
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 -1.000
Egenkapital: 192.000 192.000 193.000 194.000 196.000
Regnskap for  Herrljunga Terrazzo Ab
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 199.000 200.000 201.000 202.000 203.000
Sum eiendeler 199.000 200.000 201.000 202.000 203.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 192.000 192.000 193.000 194.000 196.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 200.000 200.000 201.000 202.000 204.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 197.000 197.000 197.000 197.000 202.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 3.000 4.000 5.000 1.000
Sum omløpsmidler 199.000 200.000 201.000 202.000 203.000
Sum eiendeler 199.000 200.000 201.000 202.000 203.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 192.000 192.000 193.000 194.000 196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 8.000 8.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 200.000 200.000 201.000 202.000 204.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 199.000 200.000 201.000 202.000 203.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 9 9 9 96.0 96.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.0 -0.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex