Herwei Holding As
Juridisk navn:  Herwei Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kløvervegen 25 Kløvervegen 25 Fax:
7654 Verdal 7654 Verdal
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Verdal
Org.nr: 919530685
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 8/9/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pedersen Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 41.000
Regnskap for  Herwei Holding As
Resultat 2017
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000
Sum omløpsmidler 14.000
Sum eiendeler 44.000
Sum opptjent egenkapital -9.000
Sum egenkapital 41.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000
Sum anleggsmidler 30.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 14.000
Sum omløpsmidler 14.000
Sum eiendeler 44.000
Sum opptjent egenkapital -9.000
Sum egenkapital 41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000
Sum gjeld og egenkapital 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000
Likviditetsgrad 1 4.7
Likviditetsgrad 2 4.7
Soliditet 93.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex