Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hesstvedt Invest As
Juridisk navn:  Hesstvedt Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Basaltveien 35 Benedikts vei 8 Fax:
1359 Eiksmarka 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 999324819
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/17/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
14.29%
Egenkapital  
  
-2.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -6.000 -7.000 -6.000 -221.000 -15.000
Egenkapital: -250.000 -244.000 -237.000 -231.000 -10.000
Regnskap for  Hesstvedt Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -7.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -6.000 -7.000 -6.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -214.000 -10.000
Finans 0 0 0 -214.000 -10.000
Resultat før skatt -6.000 -7.000 -6.000 -221.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -7.000 -6.000 -221.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 23.000 23.000 23.000 227.000
Sum omløpsmidler 1.000 3.000 10.000 16.000 17.000
Sum eiendeler 24.000 26.000 33.000 39.000 244.000
Sum opptjent egenkapital -280.000 -274.000 -267.000 -261.000 -40.000
Sum egenkapital -250.000 -244.000 -237.000 -231.000 -10.000
Sum langsiktig gjeld 273.000 269.000 269.000 269.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 169.000
Sum gjeld og egenkapital 23.000 25.000 32.000 38.000 244.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -7.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -6.000 -7.000 -6.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -6.000 -7.000 -6.000 -6.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -214.000 -10.000
Finans 0 0 0 -214.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -7.000 -6.000 -221.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 23.000 23.000 23.000 23.000 227.000
Sum anleggsmidler 23.000 23.000 23.000 23.000 227.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 3.000 10.000 16.000 17.000
Sum omløpsmidler 1.000 3.000 10.000 16.000 17.000
Sum eiendeler 24.000 26.000 33.000 39.000 244.000
Sum opptjent egenkapital -280.000 -274.000 -267.000 -261.000 -40.000
Sum egenkapital -250.000 -244.000 -237.000 -231.000 -10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 273.000 269.000 269.000 269.000 85.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 169.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 169.000
Sum gjeld og egenkapital 23.000 25.000 32.000 38.000 244.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 3.000 10.000 16.000 -152.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.2
Soliditet -740.6 -607.9 -4.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.0 -0.6
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.1 -1.2 -25.4
Total kapitalrentabilitet -26.1 -18.8 -15.8 -2.5
Signatur
07.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex