Hetlevikstraumen Borettslag
Juridisk navn:  Hetlevikstraumen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55904530
Komediebakken 9 Komediebakken 9 Fax: 55904531
5010 Bergen 5010 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 952881469
Aksjekapital: 32.000 NOK
Etableringsdato: 9/14/1978
Foretakstype: BRL
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.06%
Resultat  
  
-1.11%
Egenkapital  
  
34.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.903.000 4.906.000 4.896.000 4.712.000 4.469.000
Resultat: 1.688.000 1.707.000 1.555.000 1.668.000 1.323.000
Egenkapital: 6.614.000 4.925.000 3.218.000 1.663.000 -5.000
Regnskap for  Hetlevikstraumen Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.903.000 4.906.000 4.896.000 4.712.000 4.469.000
Driftskostnader -2.824.000 -2.718.000 -2.763.000 -2.402.000 -2.312.000
Driftsresultat 2.079.000 2.188.000 2.134.000 2.310.000 2.156.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 3.000 2.000
Finanskostnader -392.000 -484.000 -581.000 -645.000 -836.000
Finans -391.000 -481.000 -579.000 -642.000 -834.000
Resultat før skatt 1.688.000 1.707.000 1.555.000 1.668.000 1.323.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.688.000 1.707.000 1.555.000 1.668.000 1.323.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.368.000 27.368.000 27.368.000 27.368.000 27.368.000
Sum omløpsmidler 1.094.000 1.126.000 660.000 585.000 318.000
Sum eiendeler 28.462.000 28.494.000 28.028.000 27.953.000 27.686.000
Sum opptjent egenkapital 6.582.000 4.893.000 3.186.000 1.631.000 -37.000
Sum egenkapital 6.614.000 4.925.000 3.218.000 1.663.000 -5.000
Sum langsiktig gjeld 21.593.000 23.047.000 24.476.000 25.881.000 27.105.000
Sum kortsiktig gjeld 255.000 523.000 334.000 409.000 585.000
Sum gjeld og egenkapital 28.462.000 28.495.000 28.028.000 27.953.000 27.685.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.877.000 4.873.000 4.871.000 4.651.000 4.441.000
Andre inntekter 26.000 33.000 25.000 61.000 28.000
Driftsinntekter 4.903.000 4.906.000 4.896.000 4.712.000 4.469.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -19.000 -25.000 -25.000 -20.000 -54.000
Avskrivning 0 0 0 0 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.805.000 -2.693.000 -2.738.000 -2.382.000 -2.246.000
Driftskostnader -2.824.000 -2.718.000 -2.763.000 -2.402.000 -2.312.000
Driftsresultat 2.079.000 2.188.000 2.134.000 2.310.000 2.156.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 3.000 2.000
Finanskostnader -392.000 -484.000 -581.000 -645.000 -836.000
Finans -391.000 -481.000 -579.000 -642.000 -834.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.688.000 1.707.000 1.555.000 1.668.000 1.323.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 27.368.000 27.368.000 27.368.000 27.368.000 27.368.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 27.368.000 27.368.000 27.368.000 27.368.000 27.368.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.368.000 27.368.000 27.368.000 27.368.000 27.368.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 5.000 11.000 14.000 20.000
Andre fordringer 284.000 278.000 268.000 134.000 127.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 805.000 843.000 380.000 436.000 171.000
Sum omløpsmidler 1.094.000 1.126.000 660.000 585.000 318.000
Sum eiendeler 28.462.000 28.494.000 28.028.000 27.953.000 27.686.000
Sum opptjent egenkapital 6.582.000 4.893.000 3.186.000 1.631.000 -37.000
Sum egenkapital 6.614.000 4.925.000 3.218.000 1.663.000 -5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.593.000 23.047.000 24.476.000 25.881.000 27.105.000
Leverandørgjeld 2.000 187.000 40.000 62.000 182.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 253.000 335.000 294.000 347.000 402.000
Sum kortsiktig gjeld 255.000 523.000 334.000 409.000 585.000
Sum gjeld og egenkapital 28.462.000 28.495.000 28.028.000 27.953.000 27.685.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 839.000 603.000 326.000 176.000 -267.000
Likviditetsgrad 1 4.3 2.2 2 1.4 0.5
Likviditetsgrad 2 4.3 2.2 2 1.5 0.6
Soliditet 23.2 17.3 11.5 5.9 0.0
Resultatgrad 42.4 44.6 43.6 49.0 48.2
Rentedekningsgrad 5.3 4.5 3.7 3.6 2.6
Gjeldsgrad 3.3 4.8 7.7 15.8 -5538.0
Total kapitalrentabilitet 7.3 7.7 7.6 8.3 7.8
Signatur
05.07.2017
FORMANNEN OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP TEGNER LAGETS NAVN.
Prokurister
05.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex