Hfrseafood As
Juridisk navn:  Hfrseafood As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90178698
Bunes Bunes Fax:
9840 Varangerbotn 9840 Varangerbotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Unjargga Nesseby
Org.nr: 996199622
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-81.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -9.000 0 -7.000 -12.000 -10.000
Egenkapital: 2.000 11.000 11.000 18.000 30.000
Regnskap for  Hfrseafood As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 0 -7.000 -12.000 -10.000
Driftsresultat -9.000 0 -7.000 -12.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 0 -7.000 -12.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 0 -7.000 -12.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 72.000 53.000 53.000 53.000 51.000
Sum omløpsmidler 21.000 22.000 22.000 10.000 31.000
Sum eiendeler 93.000 75.000 75.000 63.000 82.000
Sum opptjent egenkapital -98.000 -89.000 -89.000 -82.000 -70.000
Sum egenkapital 2.000 11.000 11.000 18.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 91.000 64.000 64.000 45.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 93.000 75.000 75.000 63.000 82.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 0 -7.000 -12.000 -10.000
Driftskostnader -9.000 0 -7.000 -12.000 -10.000
Driftsresultat -9.000 0 -7.000 -12.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 0 -7.000 -12.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 72.000 53.000 53.000 53.000 51.000
Sum anleggsmidler 72.000 53.000 53.000 53.000 51.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 21.000 21.000 21.000 7.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 1.000 4.000 31.000
Sum omløpsmidler 21.000 22.000 22.000 10.000 31.000
Sum eiendeler 93.000 75.000 75.000 63.000 82.000
Sum opptjent egenkapital -98.000 -89.000 -89.000 -82.000 -70.000
Sum egenkapital 2.000 11.000 11.000 18.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 91.000 64.000 64.000 45.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 64.000 64.000 45.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 93.000 75.000 75.000 63.000 82.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -70.000 -42.000 -42.000 -35.000 -21.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.6
Soliditet 2.2 14.7 14.7 28.6 36.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 45.5 5.8 5.8 2.5 1.7
Total kapitalrentabilitet -9.7 0 -9.3 -19.0 -12.2
Signatur
10.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex