Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hgiqubes As
Juridisk navn:  Hgiqubes As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Hygienegruppen Norge As Postboks 138 Arnadalsflaten 7 Fax:
5888 Bergen 5262 Arnatveit
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 919156724
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/22/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Godt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
112.5%
Resultat  
  
39.13%
Egenkapital  
  
22.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 85.000 40.000
Resultat: 32.000 23.000
Egenkapital: 138.000 113.000
Regnskap for  Hgiqubes As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 85.000 40.000
Driftskostnader -53.000 -17.000
Driftsresultat 31.000 23.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 32.000 23.000
Skattekostnad -7.000 -4.000
Årsresultat 24.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 153.000 135.000
Sum eiendeler 153.000 135.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 19.000
Sum egenkapital 138.000 113.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 153.000 134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 85.000 40.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 85.000 40.000
Varekostnad -45.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -17.000
Driftskostnader -53.000 -17.000
Driftsresultat 31.000 23.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 24.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 48.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 153.000 87.000
Sum omløpsmidler 153.000 135.000
Sum eiendeler 153.000 135.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 19.000
Sum egenkapital 138.000 113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 10.000
Betalbar skatt 7.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 153.000 134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 137.000 114.000
Likviditetsgrad 1 9.6 6.4
Likviditetsgrad 2 9.6 6.4
Soliditet 89.6 84.3
Resultatgrad 36.5 57.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 20.1 17.2
Signatur
22.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex