Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hig-Utleie AS
Juridisk navn:  Hig-Utleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 933322734
Aksjekapital: 700.000 NOK
Etableringsdato: 10/30/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-59.55%
Resultat  
  
-77.36%
Egenkapital  
  
4.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 288.000 712.000 692.000 667.000 658.000
Resultat: 125.000 552.000 544.000 438.000 547.000
Egenkapital: 2.499.000 2.402.000 2.381.000 2.372.000 2.450.000
Regnskap for  Hig-Utleie AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 288.000 712.000 692.000 667.000 658.000
Driftskostnader -168.000 -172.000 -162.000 -249.000 -133.000
Driftsresultat 119.000 540.000 529.000 417.000 525.000
Finansinntekter 6.000 13.000 14.000 21.000 22.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 13.000 14.000 21.000 22.000
Resultat før skatt 125.000 552.000 544.000 438.000 547.000
Skattekostnad -28.000 -131.000 -135.000 -116.000 -148.000
Årsresultat 97.000 421.000 409.000 322.000 399.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.231.000 2.222.000 2.013.000 2.068.000 2.191.000
Sum omløpsmidler 413.000 952.000 1.132.000 1.008.000 983.000
Sum eiendeler 2.644.000 3.174.000 3.145.000 3.076.000 3.174.000
Sum opptjent egenkapital 1.799.000 1.702.000 1.681.000 1.672.000 1.750.000
Sum egenkapital 2.499.000 2.402.000 2.381.000 2.372.000 2.450.000
Sum langsiktig gjeld 24.000 26.000 28.000 29.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 122.000 746.000 736.000 676.000 698.000
Sum gjeld og egenkapital 2.645.000 3.174.000 3.145.000 3.077.000 3.174.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 288.000 709.000 692.000 667.000 658.000
Andre inntekter 0 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 288.000 712.000 692.000 667.000 658.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -113.000 -117.000 -107.000 -194.000 -78.000
Driftskostnader -168.000 -172.000 -162.000 -249.000 -133.000
Driftsresultat 119.000 540.000 529.000 417.000 525.000
Finansinntekter 6.000 13.000 14.000 21.000 22.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 6.000 13.000 14.000 21.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Årsresultat 97.000 421.000 409.000 322.000 399.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.426.000 1.481.000 1.536.000 1.592.000 1.647.000
Maskiner anlegg 330.000 265.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.755.000 1.746.000 1.536.000 1.592.000 1.647.000
Sum finansielle anleggsmidler 476.000 476.000 476.000 476.000 544.000
Sum anleggsmidler 2.231.000 2.222.000 2.013.000 2.068.000 2.191.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 57.000 29.000 51.000 0
Andre fordringer 36.000 38.000 35.000 35.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 349.000 857.000 1.069.000 922.000 949.000
Sum omløpsmidler 413.000 952.000 1.132.000 1.008.000 983.000
Sum eiendeler 2.644.000 3.174.000 3.145.000 3.076.000 3.174.000
Sum opptjent egenkapital 1.799.000 1.702.000 1.681.000 1.672.000 1.750.000
Sum egenkapital 2.499.000 2.402.000 2.381.000 2.372.000 2.450.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 26.000 28.000 29.000 26.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.000 26.000 28.000 29.000 26.000
Leverandørgjeld 36.000 54.000 42.000 35.000 0
Betalbar skatt 30.000 133.000 135.000 113.000 144.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 159.000 158.000 128.000 155.000
Utbytte 0 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 122.000 746.000 736.000 676.000 698.000
Sum gjeld og egenkapital 2.645.000 3.174.000 3.145.000 3.077.000 3.174.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 291.000 206.000 396.000 332.000 285.000
Likviditetsgrad 1 3.4 1.3 1.5 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 3.4 1.3 1.5 1.5 1.5
Soliditet 94.5 75.7 75.7 77.1 77.2
Resultatgrad 41.3 75.8 76.4 62.5 79.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 4.7 17.4 17.3 14.2 17.2
Signatur
07.06.2006
GIØRTZ LEITE HARALD
Prokurister
07.06.2006
PROKURA HVER FOR SEG
STOREIDE ANNE SOFI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex