Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Highcomp AS
Juridisk navn:  Highcomp AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52752222
Føresvik Føresvik Fax: 52752220
5561 Bokn 5561 Bokn
Fylke: Kommune:
Rogaland Bokn
Org.nr: 990171645
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 8/14/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.58%
Resultat  
  
-183.87%
Egenkapital  
  
-54.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 54.879.000 56.918.000 53.401.000 70.095.000 56.160.000
Resultat: -3.466.000 -1.221.000 -1.560.000 4.378.000 5.234.000
Egenkapital: 2.305.000 5.017.000 5.772.000 6.429.000 10.395.000
Regnskap for  Highcomp AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 54.879.000 56.918.000 53.401.000 70.095.000 56.160.000
Driftskostnader -57.066.000 -58.032.000 -54.741.000 -65.638.000 -50.976.000
Driftsresultat -2.187.000 -1.113.000 -1.339.000 4.457.000 5.185.000
Finansinntekter 260.000 40.000 13.000 28.000 152.000
Finanskostnader -1.540.000 -148.000 -235.000 -106.000 -102.000
Finans -1.280.000 -108.000 -222.000 -78.000 50.000
Resultat før skatt -3.466.000 -1.221.000 -1.560.000 4.378.000 5.234.000
Skattekostnad 755.000 467.000 903.000 -646.000 -983.000
Årsresultat -2.711.000 -755.000 -658.000 3.732.000 4.252.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.658.000 11.521.000 7.272.000 5.516.000 4.149.000
Sum omløpsmidler 18.529.000 17.139.000 14.414.000 16.881.000 19.068.000
Sum eiendeler 24.187.000 28.660.000 21.686.000 22.397.000 23.217.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.945.000 2.699.000 3.356.000 10.295.000
Sum egenkapital 2.305.000 5.017.000 5.772.000 6.429.000 10.395.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 600.000 1.283.000 2.386.000 2.942.000
Sum kortsiktig gjeld 21.682.000 23.043.000 14.631.000 13.582.000 9.881.000
Sum gjeld og egenkapital 24.187.000 28.660.000 21.686.000 22.397.000 23.218.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.086.000 56.918.000 53.401.000 70.095.000 56.160.000
Andre inntekter 8.793.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 54.879.000 56.918.000 53.401.000 70.095.000 56.160.000
Varekostnad -27.405.000 -30.538.000 -30.292.000 -35.012.000 -25.328.000
Lønninger -14.887.000 -15.777.000 -14.461.000 -14.830.000 -12.518.000
Avskrivning -2.900.000 -1.909.000 -833.000 -923.000 -309.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.874.000 -9.808.000 -9.155.000 -14.873.000 -12.821.000
Driftskostnader -57.066.000 -58.032.000 -54.741.000 -65.638.000 -50.976.000
Driftsresultat -2.187.000 -1.113.000 -1.339.000 4.457.000 5.185.000
Finansinntekter 260.000 40.000 13.000 28.000 152.000
Finanskostnader -1.540.000 -148.000 -235.000 -106.000 -102.000
Finans -1.280.000 -108.000 -222.000 -78.000 50.000
Konsernbidrag 0 0 0 -2.170.000 -905.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.711.000 -755.000 -658.000 3.732.000 4.252.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.602.000 10.290.000 6.263.000 3.146.000 3.464.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 696.000 929.000 676.000 549.000 334.000
Driftsløsøre 316.000 302.000 333.000 321.000 351.000
Sum varige driftsmidler 1.057.000 1.232.000 1.009.000 870.000 685.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.500.000 0
Sum anleggsmidler 5.658.000 11.521.000 7.272.000 5.516.000 4.149.000
Varebeholdning 2.397.000 1.803.000 1.335.000 2.002.000 3.173.000
Kundefordringer 9.494.000 9.961.000 10.372.000 8.044.000 6.511.000
Andre fordringer 102.000 4.970.000 2.207.000 5.565.000 7.434.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 510.000 405.000 500.000 1.270.000 1.950.000
Sum omløpsmidler 18.529.000 17.139.000 14.414.000 16.881.000 19.068.000
Sum eiendeler 24.187.000 28.660.000 21.686.000 22.397.000 23.217.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.945.000 2.699.000 3.356.000 10.295.000
Sum egenkapital 2.305.000 5.017.000 5.772.000 6.429.000 10.395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 283.000 1.186.000 1.342.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.357.000 7.778.000 855.000 4.000 0
Sum langsiktig gjeld 200.000 600.000 1.283.000 2.386.000 2.942.000
Leverandørgjeld 4.680.000 5.875.000 6.823.000 8.102.000 3.145.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.108.000 1.698.000 953.000 620.000 794.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.309.000 7.693.000 6.000.000 4.855.000 5.942.000
Sum kortsiktig gjeld 21.682.000 23.043.000 14.631.000 13.582.000 9.881.000
Sum gjeld og egenkapital 24.187.000 28.660.000 21.686.000 22.397.000 23.218.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.153.000 -5.904.000 -217.000 3.299.000 9.187.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 1 1.2 1.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.9 1.1 1.7
Soliditet 9.5 17.5 26.6 28.7 44.8
Resultatgrad -2.5 6.4 9.2
Rentedekningsgrad -1.4 -7.5 -5.7 42.3 52.3
Gjeldsgrad 9.5 4.7 2.8 2.5 1.2
Total kapitalrentabilitet -3.7 -6.1 20.0 23.0
Signatur
07.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex