Himalaya Park AS
Juridisk navn:  Himalaya Park AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kalkbrennerveien 33 Kalkbrennerveien 33 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 875935062
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/1995 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: endelig fredag as
Regnskapsfører: Bør Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
1214.29%
Egenkapital  
  
9.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 600.000 600.000 601.000 693.000 600.000
Resultat: 92.000 7.000 26.000 85.000 -49.000
Egenkapital: 825.000 756.000 588.000 718.000 635.000
Regnskap for  Himalaya Park AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 600.000 600.000 601.000 693.000 600.000
Driftskostnader -586.000 -640.000 -552.000 -664.000 -584.000
Driftsresultat 13.000 -40.000 50.000 29.000 17.000
Finansinntekter 81.000 50.000 -16.000 87.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -8.000 -31.000 -70.000
Finans 79.000 47.000 -24.000 56.000 -66.000
Resultat før skatt 92.000 7.000 26.000 85.000 -49.000
Skattekostnad -22.000 10.000 -6.000 -2.000 17.000
Årsresultat 70.000 18.000 20.000 83.000 -32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 601.000 833.000 980.000 1.193.000 1.686.000
Sum omløpsmidler 655.000 789.000 427.000 249.000 481.000
Sum eiendeler 1.256.000 1.622.000 1.407.000 1.442.000 2.167.000
Sum opptjent egenkapital 725.000 656.000 488.000 618.000 535.000
Sum egenkapital 825.000 756.000 588.000 718.000 635.000
Sum langsiktig gjeld 0 54.000 100.000 384.000 1.442.000
Sum kortsiktig gjeld 430.000 812.000 719.000 340.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 1.255.000 1.622.000 1.407.000 1.442.000 2.167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 600.000 600.000 601.000 601.000 600.000
Andre inntekter 0 0 0 92.000 0
Driftsinntekter 600.000 600.000 601.000 693.000 600.000
Varekostnad 0 0 0 -1.000 -5.000
Lønninger -196.000 -383.000 -307.000 -312.000 -54.000
Avskrivning -312.000 -197.000 -197.000 -261.000 -325.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -60.000 -48.000 -90.000 -200.000
Driftskostnader -586.000 -640.000 -552.000 -664.000 -584.000
Driftsresultat 13.000 -40.000 50.000 29.000 17.000
Finansinntekter 81.000 50.000 -16.000 87.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -8.000 -31.000 -70.000
Finans 79.000 47.000 -24.000 56.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -150.000 0 0
Årsresultat 70.000 18.000 20.000 83.000 -32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 312.000 510.000 707.000 1.286.000
Sum varige driftsmidler 0 312.000 510.000 707.000 1.286.000
Sum finansielle anleggsmidler 601.000 520.000 470.000 486.000 400.000
Sum anleggsmidler 601.000 833.000 980.000 1.193.000 1.686.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 3.000 2.000 0 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 653.000 785.000 425.000 249.000 463.000
Sum omløpsmidler 655.000 789.000 427.000 249.000 481.000
Sum eiendeler 1.256.000 1.622.000 1.407.000 1.442.000 2.167.000
Sum opptjent egenkapital 725.000 656.000 488.000 618.000 535.000
Sum egenkapital 825.000 756.000 588.000 718.000 635.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 54.000 100.000 153.000 190.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 54.000 100.000 384.000 1.442.000
Leverandørgjeld 4.000 0 1.000 4.000 16.000
Betalbar skatt 76.000 36.000 60.000 39.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 176.000 0 51.000 0 23.000
Utbytte 0 0 -150.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 174.000 776.000 457.000 297.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 430.000 812.000 719.000 340.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 1.255.000 1.622.000 1.407.000 1.442.000 2.167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 225.000 -23.000 -292.000 -91.000 391.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 0.6 0.7 5.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1 0.6 0.8 5.4
Soliditet 65.7 46.6 41.8 49.8 29.3
Resultatgrad 2.2 -6.7 8.3 4.2 2.8
Rentedekningsgrad 6.5 -13.3 4.3 3.7 0.3
Gjeldsgrad 0.5 1.1 1.4 1.0 2.4
Total kapitalrentabilitet 7.5 0.6 2.4 8.0 1.0
Signatur
26.05.2008
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.05.2008
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG:
GEIR OLSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex