Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Himmelhagen AS
Juridisk navn:  Himmelhagen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67976737
Lyngveien 11 Lyngveien 11 Fax:
1470 Lørenskog 1470 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 974465795
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/23/1995
Foretakstype: AS
Tidligere navn: harco as
Regnskapsfører: Romerike Regnskap Myhrer As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.97%
Resultat  
  
40%
Egenkapital  
  
-10.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 419.000 330.000 432.000 378.000 524.000
Resultat: -51.000 -85.000 -66.000 -119.000 -268.000
Egenkapital: 362.000 406.000 476.000 529.000 622.000
Regnskap for  Himmelhagen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 419.000 330.000 432.000 378.000 524.000
Driftskostnader -401.000 -383.000 -462.000 -445.000 -725.000
Driftsresultat 18.000 -53.000 -30.000 -66.000 -202.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000 7.000
Finanskostnader -69.000 -32.000 -36.000 -56.000 -73.000
Finans -69.000 -32.000 -35.000 -53.000 -66.000
Resultat før skatt -51.000 -85.000 -66.000 -119.000 -268.000
Skattekostnad 7.000 14.000 13.000 26.000 44.000
Årsresultat -44.000 -70.000 -53.000 -93.000 -224.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.241.000 1.263.000 1.277.000 1.293.000 1.295.000
Sum omløpsmidler 82.000 73.000 80.000 208.000 399.000
Sum eiendeler 1.323.000 1.336.000 1.357.000 1.501.000 1.694.000
Sum opptjent egenkapital -338.000 -294.000 -224.000 -171.000 -78.000
Sum egenkapital 362.000 406.000 476.000 529.000 622.000
Sum langsiktig gjeld 558.000 628.000 698.000 768.000 838.000
Sum kortsiktig gjeld 403.000 301.000 182.000 203.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 1.323.000 1.335.000 1.356.000 1.500.000 1.694.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 447.000
Andre inntekter 419.000 330.000 432.000 378.000 78.000
Driftsinntekter 419.000 330.000 432.000 378.000 524.000
Varekostnad -31.000 -13.000 -13.000 -6.000 -26.000
Lønninger -178.000 -179.000 -164.000 -181.000 -306.000
Avskrivning -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -163.000 -162.000 -256.000 -223.000 -342.000
Driftskostnader -401.000 -383.000 -462.000 -445.000 -725.000
Driftsresultat 18.000 -53.000 -30.000 -66.000 -202.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000 7.000
Finanskostnader -69.000 -32.000 -36.000 -56.000 -73.000
Finans -69.000 -32.000 -35.000 -53.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -44.000 -70.000 -53.000 -93.000 -224.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 79.000 72.000 57.000 44.000 18.000
Fast eiendom 1.162.000 1.191.000 1.220.000 1.248.000 1.277.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.162.000 1.191.000 1.220.000 1.248.000 1.277.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.241.000 1.263.000 1.277.000 1.293.000 1.295.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 7.000 0 15.000 48.000
Andre fordringer 20.000 4.000 47.000 7.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 63.000 62.000 33.000 186.000 307.000
Sum omløpsmidler 82.000 73.000 80.000 208.000 399.000
Sum eiendeler 1.323.000 1.336.000 1.357.000 1.501.000 1.694.000
Sum opptjent egenkapital -338.000 -294.000 -224.000 -171.000 -78.000
Sum egenkapital 362.000 406.000 476.000 529.000 622.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 558.000 628.000 698.000 768.000 838.000
Leverandørgjeld 127.000 80.000 87.000 149.000 156.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 12.000 18.000 17.000 49.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 255.000 209.000 78.000 37.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 403.000 301.000 182.000 203.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 1.323.000 1.335.000 1.356.000 1.500.000 1.694.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -321.000 -228.000 -102.000 5.000 165.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.4 1.0 1.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.4 1.1 1.8
Soliditet 27.4 30.4 35.1 35.3 36.7
Resultatgrad 4.3 -16.1 -6.9 -17.5 -38.5
Rentedekningsgrad 0.3 -1.7 -0.8 -1.1 -2.7
Gjeldsgrad 2.7 2.3 1.8 1.8 1.7
Total kapitalrentabilitet 1.4 -2.1 -4.2 -11.5
Signatur
18.04.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex