Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hinnatrekanten Legesenter Eiendom As
Juridisk navn:  Hinnatrekanten Legesenter Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51906190
Hinnasvingene 55 Hinnasvingene 55 Fax: 51906191
4020 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 888798102
Aksjekapital: 52.500 NOK
Etableringsdato: 10/13/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.03%
Resultat  
  
8.05%
Egenkapital  
  
14.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 671.000 645.000 637.000 612.000 599.000
Resultat: 510.000 472.000 442.000 429.000 363.000
Egenkapital: 2.308.000 2.010.000 2.638.000 2.296.000 2.168.000
Regnskap for  Hinnatrekanten Legesenter Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 671.000 645.000 637.000 612.000 599.000
Driftskostnader -115.000 -128.000 -147.000 -128.000 -164.000
Driftsresultat 556.000 517.000 490.000 484.000 436.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -46.000 -45.000 -49.000 -55.000 -72.000
Finans -46.000 -45.000 -49.000 -55.000 -72.000
Resultat før skatt 510.000 472.000 442.000 429.000 363.000
Skattekostnad -112.000 -102.000 -100.000 -101.000 -87.000
Årsresultat 398.000 370.000 342.000 328.000 277.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.793.000 3.878.000 3.968.000 4.058.000 4.148.000
Sum omløpsmidler 93.000 154.000 311.000 226.000 142.000
Sum eiendeler 3.886.000 4.032.000 4.279.000 4.284.000 4.290.000
Sum opptjent egenkapital 2.255.000 1.958.000 1.588.000 1.246.000 1.118.000
Sum egenkapital 2.308.000 2.010.000 2.638.000 2.296.000 2.168.000
Sum langsiktig gjeld 1.241.000 1.385.000 1.535.000 1.680.000 1.925.000
Sum kortsiktig gjeld 337.000 636.000 106.000 307.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 3.886.000 4.032.000 4.279.000 4.283.000 4.289.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 671.000 645.000 637.000 612.000 599.000
Driftsinntekter 671.000 645.000 637.000 612.000 599.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -85.000 -90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -38.000 -57.000 -38.000 -74.000
Driftskostnader -115.000 -128.000 -147.000 -128.000 -164.000
Driftsresultat 556.000 517.000 490.000 484.000 436.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -46.000 -45.000 -49.000 -55.000 -72.000
Finans -46.000 -45.000 -49.000 -55.000 -72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 -200.000 -100.000
Årsresultat 398.000 370.000 342.000 328.000 277.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.793.000 3.878.000 3.968.000 4.058.000 4.148.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.793.000 3.878.000 3.968.000 4.058.000 4.148.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.793.000 3.878.000 3.968.000 4.058.000 4.148.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 54.000 54.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 100.000 311.000 226.000 142.000
Sum omløpsmidler 93.000 154.000 311.000 226.000 142.000
Sum eiendeler 3.886.000 4.032.000 4.279.000 4.284.000 4.290.000
Sum opptjent egenkapital 2.255.000 1.958.000 1.588.000 1.246.000 1.118.000
Sum egenkapital 2.308.000 2.010.000 2.638.000 2.296.000 2.168.000
Sum avsetninger til forpliktelser 141.000 140.000 145.000 145.000 145.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.241.000 1.385.000 1.535.000 1.680.000 1.925.000
Leverandørgjeld 2.000 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 111.000 107.000 100.000 101.000 89.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0 -200.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 123.000 526.000 6.000 6.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 337.000 636.000 106.000 307.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 3.886.000 4.032.000 4.279.000 4.283.000 4.289.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -244.000 -482.000 205.000 -81.000 -54.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 2.9 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 2.9 0.7 0.8
Soliditet 59.4 49.9 61.6 53.6 50.5
Resultatgrad 82.9 80.2 76.9 79.1 72.8
Rentedekningsgrad 12.1 11.5 1 8.8 6.1
Gjeldsgrad 0.7 1 0.6 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 14.3 12.8 11.5 11.3 10.2
Signatur
18.12.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex