Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hitra Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Hitra Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97178505
Hitterveien 204 Hitterveien 204 Fax:
7240 Hitra 7240 Hitra
Fylke: Kommune:
Trøndelag Hitra 
Org.nr: 980171973
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/23/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kl Regnskap Hitra As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-224.49%
Egenkapital  
  
-4.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 221.000 0 0 0 0
Resultat: -159.000 -49.000 -51.000 -62.000 -50.000
Egenkapital: 2.257.000 2.354.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000
Regnskap for  Hitra Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 221.000 0 0 0 0
Driftskostnader -299.000 -38.000 -52.000 -64.000 -54.000
Driftsresultat -78.000 -38.000 -52.000 -64.000 -54.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 3.000
Finanskostnader -82.000 -10.000 0 0 0
Finans -82.000 -10.000 0 2.000 3.000
Resultat før skatt -159.000 -49.000 -51.000 -62.000 -50.000
Skattekostnad 14.000 11.000 13.000 15.000 14.000
Årsresultat -145.000 -37.000 -39.000 -46.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.772.000 3.461.000 1.756.000 1.696.000 1.308.000
Sum omløpsmidler 8.995.000 477.000 607.000 671.000 1.051.000
Sum eiendeler 16.767.000 3.938.000 2.363.000 2.367.000 2.359.000
Sum opptjent egenkapital 2.157.000 2.254.000 2.255.000 2.255.000 2.255.000
Sum egenkapital 2.257.000 2.354.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000
Sum langsiktig gjeld 5.985.000 1.575.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.525.000 8.000 8.000 12.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 16.767.000 3.937.000 2.363.000 2.367.000 2.358.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 221.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 221.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 -15.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -102.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -197.000 -38.000 -52.000 -64.000 -54.000
Driftskostnader -299.000 -38.000 -52.000 -64.000 -54.000
Driftsresultat -78.000 -38.000 -52.000 -64.000 -54.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 3.000
Finanskostnader -82.000 -10.000 0 0 0
Finans -82.000 -10.000 0 2.000 3.000
Konsernbidrag 48.000 36.000 39.000 46.000 283.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -145.000 -37.000 -39.000 -46.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.915.000 2.400.000 246.000 246.000 246.000
Maskiner anlegg 23.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.939.000 2.400.000 246.000 246.000 246.000
Sum finansielle anleggsmidler 833.000 1.061.000 1.509.000 1.449.000 1.061.000
Sum anleggsmidler 7.772.000 3.461.000 1.756.000 1.696.000 1.308.000
Varebeholdning 8.877.000 416.000 416.000 416.000 416.000
Kundefordringer 28.000 0 0 0 0
Andre fordringer 28.000 5.000 7.000 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 8.000 133.000 187.000 246.000
Sum omløpsmidler 8.995.000 477.000 607.000 671.000 1.051.000
Sum eiendeler 16.767.000 3.938.000 2.363.000 2.367.000 2.359.000
Sum opptjent egenkapital 2.157.000 2.254.000 2.255.000 2.255.000 2.255.000
Sum egenkapital 2.257.000 2.354.000 2.355.000 2.355.000 2.355.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.945.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.985.000 1.575.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.578.000 5.000 7.000 7.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 1.000 5.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 8.525.000 8.000 8.000 12.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 16.767.000 3.937.000 2.363.000 2.367.000 2.358.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 470.000 469.000 599.000 659.000 1.048.000
Likviditetsgrad 1 1 59. 75.9 55.9 350.3
Likviditetsgrad 2 0 7.6 23.9 21.3 211.7
Soliditet 13.5 59.8 99.7 99.5 99.9
Resultatgrad -35.3
Rentedekningsgrad -3.8
Gjeldsgrad 6.4 0.7 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.5 -2.2 -2.6 -2.2
Signatur
16.09.2016
SIGNATUR HVER FOR SEG
ELVEMO SVEIN ROAR
HJERTÅS RAGNAR
Prokurister
16.09.2016
PROKURA HVER FOR SEG
ELVEMO SVEIN ROAR
HJERTÅS RAGNAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex