Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjartdalsbygda AS
Juridisk navn:  Hjartdalsbygda AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35023117
Bygdesentralen Bygdesentralen Hjartdalsvegen 760 Fax: 35023217
3690 Hjartdal 3690 Hjartdal
Fylke: Kommune:
Telemark Hjartdal
Org.nr: 986303073
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 11/14/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hjartdal Og Gransherad Rekneskapskon
Utvikling:
Omsetning  
  
7.96%
Resultat  
  
-158.33%
Egenkapital  
  
-1.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 244.000 226.000 268.000 219.000 191.000
Resultat: -7.000 12.000 17.000 -29.000 6.000
Egenkapital: 493.000 503.000 499.000 487.000 508.000
Regnskap for  Hjartdalsbygda AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 244.000 226.000 268.000 219.000 191.000
Driftskostnader -250.000 -215.000 -253.000 -250.000 -185.000
Driftsresultat -6.000 11.000 15.000 -31.000 6.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 2.000 2.000 2.000 0
Resultat før skatt -7.000 12.000 17.000 -29.000 6.000
Skattekostnad -3.000 -8.000 -5.000 8.000 -2.000
Årsresultat -10.000 4.000 12.000 -21.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 113.000 131.000 149.000 167.000 189.000
Sum omløpsmidler 405.000 401.000 389.000 354.000 369.000
Sum eiendeler 518.000 532.000 538.000 521.000 558.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 53.000 49.000 37.000 58.000
Sum egenkapital 493.000 503.000 499.000 487.000 508.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 29.000 39.000 31.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 518.000 532.000 538.000 521.000 559.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 244.000 226.000 268.000 219.000 191.000
Driftsinntekter 244.000 226.000 268.000 219.000 191.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -18.000 -18.000 -18.000 -23.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -232.000 -197.000 -235.000 -227.000 -162.000
Driftskostnader -250.000 -215.000 -253.000 -250.000 -185.000
Driftsresultat -6.000 11.000 15.000 -31.000 6.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 2.000 2.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 4.000 12.000 -21.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 113.000 131.000 149.000 167.000 189.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 113.000 131.000 149.000 167.000 189.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 113.000 131.000 149.000 167.000 189.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 59.000 70.000 65.000 36.000 0
Andre fordringer 21.000 0 17.000 16.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 325.000 332.000 307.000 302.000 354.000
Sum omløpsmidler 405.000 401.000 389.000 354.000 369.000
Sum eiendeler 518.000 532.000 538.000 521.000 558.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 53.000 49.000 37.000 58.000
Sum egenkapital 493.000 503.000 499.000 487.000 508.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 11.000
Leverandørgjeld 14.000 11.000 22.000 21.000 31.000
Betalbar skatt 3.000 8.000 8.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 10.000 9.000 10.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 29.000 39.000 31.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 518.000 532.000 538.000 521.000 559.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 380.000 372.000 350.000 323.000 329.000
Likviditetsgrad 1 16.2 13.8 1 11.4 9.2
Likviditetsgrad 2 16.2 13.8 1 11.5 9.3
Soliditet 95.2 94.5 92.8 93.5 90.9
Resultatgrad -2.5 4.9 5.6 -14.2 3.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -1.2 2.4 3.2 -5.6 1.1
Signatur
27.04.2017
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex