Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjellegjerde Bolig As
Juridisk navn:  Hjellegjerde Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22548380
C/O Odd Henning Hjellegjerde Vendla 36 C/O Odd Henning Hjellegjerde Vendla 36 Fax: 22548350
1397 Nesøya 1397 Nesøya
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 980176371
Aksjekapital: 100.020 NOK
Etableringsdato: 5/12/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: energihus as
Revisor: Atris AS
Regnskapsfører: Sjølyst Regnskap Ans
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-105.5%
Egenkapital  
  
-0.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 50.000 0 0 0
Resultat: -6.000 109.000 13.000 1.000 -1.000
Egenkapital: 704.000 711.000 629.000 621.000 620.000
Regnskap for  Hjellegjerde Bolig As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 50.000 0 0 0
Driftskostnader -16.000 -17.000 7.000 -35.000 -64.000
Driftsresultat -16.000 33.000 7.000 -35.000 -64.000
Finansinntekter 10.000 76.000 5.000 36.000 63.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 10.000 76.000 5.000 36.000 63.000
Resultat før skatt -6.000 109.000 13.000 1.000 -1.000
Skattekostnad 0 -28.000 -4.000 0 0
Årsresultat -6.000 81.000 9.000 1.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.222.000 3.256.000 712.000 2.523.000 656.000
Sum eiendeler 4.222.000 3.256.000 712.000 2.523.000 656.000
Sum opptjent egenkapital 604.000 611.000 529.000 521.000 520.000
Sum egenkapital 704.000 711.000 629.000 621.000 620.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.518.000 2.546.000 83.000 1.902.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 4.222.000 3.257.000 712.000 2.523.000 656.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 50.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 50.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -17.000 7.000 -35.000 -64.000
Driftskostnader -16.000 -17.000 7.000 -35.000 -64.000
Driftsresultat -16.000 33.000 7.000 -35.000 -64.000
Finansinntekter 10.000 76.000 5.000 36.000 63.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 10.000 76.000 5.000 36.000 63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 81.000 9.000 1.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.616.000 3.211.000 268.000 265.000 480.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.606.000 45.000 444.000 2.258.000 176.000
Sum omløpsmidler 4.222.000 3.256.000 712.000 2.523.000 656.000
Sum eiendeler 4.222.000 3.256.000 712.000 2.523.000 656.000
Sum opptjent egenkapital 604.000 611.000 529.000 521.000 520.000
Sum egenkapital 704.000 711.000 629.000 621.000 620.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 18.000 0
Betalbar skatt 0 28.000 4.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.518.000 2.518.000 79.000 1.884.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 3.518.000 2.546.000 83.000 1.902.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 4.222.000 3.257.000 712.000 2.523.000 656.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 704.000 710.000 629.000 621.000 620.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 8.6 1.3 18.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 8.6 1.4 18.3
Soliditet 16.7 21.8 88.3 24.6 94.5
Resultatgrad 6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5 3.6 0.1 3.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.1 3.3 1.7 0.0 -0.2
Signatur
20.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.08.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex