Hjelp 1 As
Juridisk navn:  Hjelp 1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90948472
Co Molnes Steinar C/O Steinar Molnes Fax:
6290 Haramsøy 6290 Haramsøy
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Haram
Org.nr: 999007627
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Åkre Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.83%
Resultat  
  
-318.18%
Egenkapital  
  
-14.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 90.000 123.000 68.000 136.000 463.000
Resultat: -24.000 11.000 -19.000 -65.000 -10.000
Egenkapital: 110.000 129.000 111.000 130.000 184.000
Regnskap for  Hjelp 1 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 90.000 123.000 68.000 136.000 463.000
Driftskostnader -111.000 -113.000 -82.000 -196.000 -464.000
Driftsresultat -22.000 11.000 -15.000 -59.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 -4.000 -6.000 -9.000
Finans -3.000 0 -4.000 -6.000 -9.000
Resultat før skatt -24.000 11.000 -19.000 -65.000 -10.000
Skattekostnad 6.000 7.000 0 11.000 3.000
Årsresultat -19.000 18.000 -19.000 -54.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 119.000 139.000 165.000 215.000 265.000
Sum omløpsmidler 19.000 28.000 12.000 11.000 64.000
Sum eiendeler 138.000 167.000 177.000 226.000 329.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 99.000 81.000 100.000 154.000
Sum egenkapital 110.000 129.000 111.000 130.000 184.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 42.000 85.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 34.000 24.000 10.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 137.000 167.000 177.000 225.000 328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.000 123.000 68.000 136.000 463.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 90.000 123.000 68.000 136.000 463.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -15.000 0 0 -89.000 -201.000
Avskrivning -26.000 -33.000 -50.000 -50.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -70.000 -80.000 -32.000 -57.000 -215.000
Driftskostnader -111.000 -113.000 -82.000 -196.000 -464.000
Driftsresultat -22.000 11.000 -15.000 -59.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 -4.000 -6.000 -9.000
Finans -3.000 0 -4.000 -6.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 18.000 -19.000 -54.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 7.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 132.000 0 0 0
Driftsløsøre 106.000 0 165.000 215.000 265.000
Sum varige driftsmidler 106.000 132.000 165.000 215.000 265.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 119.000 139.000 165.000 215.000 265.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 8.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 19.000 12.000 11.000 57.000
Sum omløpsmidler 19.000 28.000 12.000 11.000 64.000
Sum eiendeler 138.000 167.000 177.000 226.000 329.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 99.000 81.000 100.000 154.000
Sum egenkapital 110.000 129.000 111.000 130.000 184.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 42.000 85.000 118.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 2.000 0 1.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 33.000 24.000 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 34.000 24.000 10.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 137.000 167.000 177.000 225.000 328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.000 -6.000 -12.000 1.000 38.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.5 1.1 2.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.5 1.2 2.5
Soliditet 80.3 77.2 62.7 57.8 56.1
Resultatgrad -24.4 8.9 -22.1 -43.4 -0.2
Rentedekningsgrad -7.3 -3.8 -9.8 -0.1
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.6 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet -16.1 6.6 -8.5 -26.2 -0.3
Signatur
24.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex