Hjelpeprosjekt Filippinene
Juridisk navn:  Hjelpeprosjekt Filippinene
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52735901
Førlandsvegen 130 Førlandsvegen 130 Fax:
5514 Haugesund 5514 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 990370184
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/1/2001 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2007
Omsetning: 103.000
Resultat: 76.000
Egenkapital: 76.000
Regnskap for  Hjelpeprosjekt Filippinene
Resultat 2007
Driftsinntekter 103.000
Driftskostnader -28.000
Driftsresultat 76.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 76.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 76.000
Sum eiendeler 76.000
Sum opptjent egenkapital 76.000
Sum egenkapital 76.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 76.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 103.000
Driftsinntekter 103.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -28.000
Driftskostnader -28.000
Driftsresultat 76.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 76.000
Sum omløpsmidler 76.000
Sum eiendeler 76.000
Sum opptjent egenkapital 76.000
Sum egenkapital 76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 76.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 76.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 73.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 100.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2007
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex