Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjem, Strikk Og Velvære As
Juridisk navn:  Hjem, Strikk Og Velvære As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kvernevikstemma 92A Kvernevikstemma 92A Fax:
5114 Tertnes 5114 Tertnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998776015
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/24/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.18%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
6.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 130.000 110.000 121.000 133.000 65.000
Resultat: 1.000 0 0 0 0
Egenkapital: 32.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Regnskap for  Hjem, Strikk Og Velvære As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 130.000 110.000 121.000 133.000 65.000
Driftskostnader -129.000 -109.000 -120.000 -133.000 -66.000
Driftsresultat 1.000 1.000 2.000 1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 0 -1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 1.000 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 129.000 139.000 146.000 152.000 133.000
Sum eiendeler 129.000 139.000 146.000 152.000 133.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 32.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 95.000 102.000 102.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 6.000 14.000 122.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 129.000 138.000 146.000 152.000 133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 130.000 110.000 121.000 133.000 65.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 130.000 110.000 121.000 133.000 65.000
Varekostnad -2.000 -5.000 -5.000 -16.000 -40.000
Lønninger -23.000 -26.000 -39.000 -22.000 0
Avskrivning 0 0 -71.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -96.000 -67.000 0 -85.000 -79.000
Driftskostnader -129.000 -109.000 -120.000 -133.000 -66.000
Driftsresultat 1.000 1.000 2.000 1.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 0 -1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 121.000 132.000 139.000 141.000 131.000
Kundefordringer 5.000 6.000 5.000 6.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 1.000 2.000 6.000 2.000
Sum omløpsmidler 129.000 139.000 146.000 152.000 133.000
Sum eiendeler 129.000 139.000 146.000 152.000 133.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 32.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 11.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 95.000 102.000 102.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 5.000 3.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 122.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 6.000 14.000 122.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 129.000 138.000 146.000 152.000 133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 127.000 133.000 132.000 30.000 30.000
Likviditetsgrad 1 6 23. 10. 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 4 1.2 0.5 0.1 0.1
Soliditet 24.8 21.7 20.5 19.7 22.6
Resultatgrad 0.8 0.9 1.7 0.8 0.0
Rentedekningsgrad 1 2
Gjeldsgrad 3 3.6 3.9 4.1 3.4
Total kapitalrentabilitet 0.8 0.7 1.4 0.7 0.0
Signatur
09.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex