Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjem Art Stil As
Juridisk navn:  Hjem Art Stil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øksnevarden 1 Øksnevarden 1 Fax:
4352 Kleppe 4352 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 916577494
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3300%
Egenkapital  
  
683.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 33.000 0 0
Resultat: 32.000 -1.000 -35.000
Egenkapital: 35.000 -6.000 -5.000
Regnskap for  Hjem Art Stil As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 33.000 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 -35.000
Driftsresultat 32.000 -1.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 32.000 -1.000 -35.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 32.000 -1.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 34.000 3.000 4.000
Sum eiendeler 35.000 3.000 4.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 -36.000 -35.000
Sum egenkapital 35.000 -6.000 -5.000
Sum langsiktig gjeld 0 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 35.000 2.000 3.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 33.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -35.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -35.000
Driftsresultat 32.000 -1.000 -35.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 32.000 -1.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 33.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 3.000 4.000
Sum omløpsmidler 34.000 3.000 4.000
Sum eiendeler 35.000 3.000 4.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 -36.000 -35.000
Sum egenkapital 35.000 -6.000 -5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 8.000 8.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 35.000 2.000 3.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.000 3.000 4.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 1 -166.7
Resultatgrad 9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 -1.3 -1.6
Total kapitalrentabilitet 91.4 -1166.7
Signatur
31.07.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex