Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjem As
Juridisk navn:  Hjem As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Teglverksgata 7A Teglverksgata 7A Fax:
0553 Oslo 553 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 999610048
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Intunor Services 2 As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.8%
Resultat  
  
-89.8%
Egenkapital  
  
4.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 437.000 445.000 449.000 433.000 333.000
Resultat: 10.000 98.000 94.000 70.000 -51.000
Egenkapital: 188.000 180.000 102.000 34.000 -35.000
Regnskap for  Hjem As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 437.000 445.000 449.000 433.000 333.000
Driftskostnader -218.000 -216.000 -198.000 -198.000 -178.000
Driftsresultat 219.000 229.000 250.000 235.000 155.000
Finansinntekter 0 6.000 0 0 0
Finanskostnader -209.000 -138.000 -156.000 -165.000 -206.000
Finans -209.000 -132.000 -156.000 -165.000 -206.000
Resultat før skatt 10.000 98.000 94.000 70.000 -51.000
Skattekostnad -2.000 -20.000 -25.000 -1.000 0
Årsresultat 8.000 78.000 68.000 68.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.464.000 6.474.000 6.464.000 6.464.000 6.464.000
Sum omløpsmidler 139.000 128.000 121.000 36.000 48.000
Sum eiendeler 6.603.000 6.602.000 6.585.000 6.500.000 6.512.000
Sum opptjent egenkapital 158.000 162.000 84.000 15.000 -53.000
Sum egenkapital 188.000 180.000 102.000 34.000 -35.000
Sum langsiktig gjeld 6.378.000 6.386.000 6.452.000 6.446.000 6.534.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000 35.000 31.000 20.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 6.602.000 6.602.000 6.586.000 6.500.000 6.512.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 437.000 445.000 449.000 433.000 333.000
Driftsinntekter 437.000 445.000 449.000 433.000 333.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -218.000 -216.000 -198.000 -198.000 -178.000
Driftskostnader -218.000 -216.000 -198.000 -198.000 -178.000
Driftsresultat 219.000 229.000 250.000 235.000 155.000
Finansinntekter 0 6.000 0 0 0
Finanskostnader -209.000 -138.000 -156.000 -165.000 -206.000
Finans -209.000 -132.000 -156.000 -165.000 -206.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 78.000 68.000 68.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.464.000 6.464.000 6.464.000 6.464.000 6.030.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 434.000
Sum varige driftsmidler 6.464.000 6.464.000 6.464.000 6.464.000 6.464.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 10.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.464.000 6.474.000 6.464.000 6.464.000 6.464.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 0 0 13.000
Andre fordringer 17.000 6.000 0 0 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 122.000 121.000 121.000 36.000 25.000
Sum omløpsmidler 139.000 128.000 121.000 36.000 48.000
Sum eiendeler 6.603.000 6.602.000 6.585.000 6.500.000 6.512.000
Sum opptjent egenkapital 158.000 162.000 84.000 15.000 -53.000
Sum egenkapital 188.000 180.000 102.000 34.000 -35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.378.000 6.386.000 6.452.000 6.446.000 6.534.000
Leverandørgjeld 13.000 8.000 0 18.000 12.000
Betalbar skatt 2.000 20.000 25.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 8.000 6.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 35.000 31.000 20.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 6.602.000 6.602.000 6.586.000 6.500.000 6.512.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 103.000 93.000 90.000 16.000 36.000
Likviditetsgrad 1 3.9 3.7 3.9 1.8 4.0
Likviditetsgrad 2 3.9 3.7 3.9 1.9 4.1
Soliditet 2.8 2.7 1.5 0.5 -0.5
Resultatgrad 50.1 51.5 55.7 54.3 46.5
Rentedekningsgrad 1 1.7 1.6 1.4 0.8
Gjeldsgrad 34.1 35.7 63.6 190.2 -187.0
Total kapitalrentabilitet 3.3 3.6 3.8 3.6 2.4
Signatur
30.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex