Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjem Boligutvikling As
Juridisk navn:  Hjem Boligutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93230498
Sangsvanelia 56 Sangsvanelia 56 Fax:
2032 Maura 2032 Maura
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 996858537
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/4/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Consult As
Regnskapsfører: Gudmundsen Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-10.87%
Egenkapital  
  
-8.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 35.000 0 0 1.312.000 8.739.000
Resultat: -51.000 -46.000 -46.000 -106.000 -119.000
Egenkapital: 561.000 612.000 659.000 704.000 810.000
Regnskap for  Hjem Boligutvikling As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 35.000 0 0 1.312.000 8.739.000
Driftskostnader -89.000 -49.000 -49.000 -1.427.000 -8.608.000
Driftsresultat -53.000 -49.000 -49.000 -115.000 131.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 9.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -261.000
Finans 3.000 3.000 3.000 9.000 -251.000
Resultat før skatt -51.000 -46.000 -46.000 -106.000 -119.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -51.000 -46.000 -46.000 -106.000 -119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 573.000 612.000 659.000 722.000 1.208.000
Sum eiendeler 573.000 612.000 659.000 722.000 1.208.000
Sum opptjent egenkapital 417.000 468.000 514.000 560.000 665.000
Sum egenkapital 561.000 612.000 659.000 704.000 810.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 0 0 17.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 574.000 613.000 659.000 722.000 1.208.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.000 0 0 1.312.000 8.739.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 35.000 0 0 1.312.000 8.739.000
Varekostnad -78.000 0 -19.000 -1.383.000 -8.523.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -49.000 -30.000 -44.000 -85.000
Driftskostnader -89.000 -49.000 -49.000 -1.427.000 -8.608.000
Driftsresultat -53.000 -49.000 -49.000 -115.000 131.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 9.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -261.000
Finans 3.000 3.000 3.000 9.000 -251.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -51.000 -46.000 -46.000 -106.000 -119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 19.000 19.000 410.000
Andre fordringer 6.000 18.000 18.000 12.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 567.000 594.000 621.000 690.000 776.000
Sum omløpsmidler 573.000 612.000 659.000 722.000 1.208.000
Sum eiendeler 573.000 612.000 659.000 722.000 1.208.000
Sum opptjent egenkapital 417.000 468.000 514.000 560.000 665.000
Sum egenkapital 561.000 612.000 659.000 704.000 810.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 17.000 376.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 0 0 0 22.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 0 0 17.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 574.000 613.000 659.000 722.000 1.208.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 561.000 612.000 659.000 705.000 810.000
Likviditetsgrad 1 47.8 42.5 3.0
Likviditetsgrad 2 47.8 0 0 42.5 3.1
Soliditet 97.9 1 1 97.6 67.1
Resultatgrad -151.4 -8.8 1.5
Rentedekningsgrad 0.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.5
Total kapitalrentabilitet -8.7 -7.5 -14.7 11.7
Signatur
22.12.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex