Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjem Dekk As
Juridisk navn:  Hjem Dekk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Janaflaten 52 Janaflaten 52 Fax:
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 914055644
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/7/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Råd & Regnskap Sotra As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.63%
Resultat  
  
66.14%
Egenkapital  
  
59.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.793.000 5.889.000 5.734.000 5.633.000 2.524.000
Resultat: 628.000 378.000 211.000 357.000 240.000
Egenkapital: 1.373.000 862.000 614.000 455.000 197.000
Regnskap for  Hjem Dekk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.793.000 5.889.000 5.734.000 5.633.000 2.524.000
Driftskostnader -5.165.000 -5.498.000 -5.476.000 -5.147.000 -2.231.000
Driftsresultat 627.000 390.000 258.000 486.000 292.000
Finansinntekter 1.000 1.000 5.000 0 0
Finanskostnader 0 -13.000 -52.000 -129.000 -52.000
Finans 1.000 -12.000 -47.000 -129.000 -52.000
Resultat før skatt 628.000 378.000 211.000 357.000 240.000
Skattekostnad -117.000 -130.000 -53.000 -99.000 -62.000
Årsresultat 511.000 248.000 159.000 258.000 178.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 318.000 349.000 496.000 112.000 55.000
Sum omløpsmidler 1.459.000 1.401.000 829.000 1.566.000 595.000
Sum eiendeler 1.777.000 1.750.000 1.325.000 1.678.000 650.000
Sum opptjent egenkapital 1.354.000 843.000 595.000 436.000 178.000
Sum egenkapital 1.373.000 862.000 614.000 455.000 197.000
Sum langsiktig gjeld 0 21.000 21.000 4.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 404.000 867.000 690.000 1.218.000 451.000
Sum gjeld og egenkapital 1.777.000 1.750.000 1.325.000 1.677.000 650.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.793.000 5.889.000 5.733.000 5.602.000 2.524.000
Andre inntekter 0 0 2.000 31.000 0
Driftsinntekter 5.793.000 5.889.000 5.734.000 5.633.000 2.524.000
Varekostnad -3.557.000 -3.739.000 -3.638.000 -3.731.000 -1.904.000
Lønninger -943.000 -1.085.000 -1.199.000 -762.000 -170.000
Avskrivning -101.000 -146.000 -87.000 -27.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -564.000 -528.000 -552.000 -627.000 -153.000
Driftskostnader -5.165.000 -5.498.000 -5.476.000 -5.147.000 -2.231.000
Driftsresultat 627.000 390.000 258.000 486.000 292.000
Finansinntekter 1.000 1.000 5.000 0 0
Finanskostnader 0 -13.000 -52.000 -129.000 -52.000
Finans 1.000 -12.000 -47.000 -129.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 511.000 248.000 159.000 258.000 178.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 29.000 56.000 0
Driftsløsøre 318.000 349.000 467.000 55.000 55.000
Sum varige driftsmidler 318.000 349.000 496.000 112.000 55.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 318.000 349.000 496.000 112.000 55.000
Varebeholdning 558.000 482.000 265.000 165.000 0
Kundefordringer 75.000 46.000 60.000 149.000 104.000
Andre fordringer 95.000 41.000 12.000 36.000 76.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 731.000 833.000 493.000 1.215.000 415.000
Sum omløpsmidler 1.459.000 1.401.000 829.000 1.566.000 595.000
Sum eiendeler 1.777.000 1.750.000 1.325.000 1.678.000 650.000
Sum opptjent egenkapital 1.354.000 843.000 595.000 436.000 178.000
Sum egenkapital 1.373.000 862.000 614.000 455.000 197.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 21.000 21.000 4.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 21.000 21.000 4.000 2.000
Leverandørgjeld -4.000 351.000 282.000 718.000 189.000
Betalbar skatt 138.000 130.000 35.000 97.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 145.000 269.000 246.000 207.000 188.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 125.000 117.000 127.000 196.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 404.000 867.000 690.000 1.218.000 451.000
Sum gjeld og egenkapital 1.777.000 1.750.000 1.325.000 1.677.000 650.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.055.000 534.000 139.000 348.000 144.000
Likviditetsgrad 1 3.6 1.6 1.2 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 2.2 1.1 0.8 1.2 1.4
Soliditet 77.3 49.3 46.3 27.1 30.3
Resultatgrad 10.8 6.6 4.5 8.6 11.6
Rentedekningsgrad 3 5 3.8 5.6
Gjeldsgrad 0.3 1 1.2 2.7 2.3
Total kapitalrentabilitet 35.3 22.3 19.8 29.0 44.9
Signatur
08.04.2019
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex