Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjem Eiendomsmegling As
Juridisk navn:  Hjem Eiendomsmegling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90066700
Postboks 6 Grønnegata 40 Fax: 77618915
9251 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 990860467
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/29/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.06%
Resultat  
  
94.53%
Egenkapital  
  
4.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.969.000 16.767.000 11.268.000 11.449.000 13.033.000
Resultat: 6.684.000 3.436.000 1.446.000 1.002.000 1.604.000
Egenkapital: 1.057.000 1.011.000 600.000 722.000 722.000
Regnskap for  Hjem Eiendomsmegling As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.969.000 16.767.000 11.268.000 11.449.000 13.033.000
Driftskostnader -14.363.000 -13.379.000 -9.830.000 -10.401.000 -11.422.000
Driftsresultat 6.605.000 3.388.000 1.439.000 1.047.000 1.610.000
Finansinntekter 221.000 198.000 105.000 267.000 519.000
Finanskostnader -143.000 -150.000 -98.000 -312.000 -525.000
Finans 78.000 48.000 7.000 -45.000 -6.000
Resultat før skatt 6.684.000 3.436.000 1.446.000 1.002.000 1.604.000
Skattekostnad -1.537.000 -826.000 -362.000 -271.000 -435.000
Årsresultat 5.147.000 2.611.000 1.084.000 730.000 1.169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 299.000 146.000 79.000 157.000 244.000
Sum omløpsmidler 9.441.000 5.522.000 3.195.000 3.015.000 3.764.000
Sum eiendeler 9.740.000 5.668.000 3.274.000 3.172.000 4.008.000
Sum opptjent egenkapital 934.000 887.000 477.000 619.000 619.000
Sum egenkapital 1.057.000 1.011.000 600.000 722.000 722.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 0 0 2.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 8.674.000 4.658.000 2.674.000 2.448.000 3.280.000
Sum gjeld og egenkapital 9.739.000 5.668.000 3.274.000 3.172.000 4.007.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.943.000 16.766.000 11.234.000 11.449.000 13.033.000
Andre inntekter 26.000 1.000 35.000 0 0
Driftsinntekter 20.969.000 16.767.000 11.268.000 11.449.000 13.033.000
Varekostnad -3.551.000 -2.424.000 -1.424.000 -1.768.000 -2.516.000
Lønninger -8.615.000 -7.224.000 -5.568.000 -5.723.000 -5.716.000
Avskrivning -46.000 -91.000 -65.000 -65.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.151.000 -3.640.000 -2.773.000 -2.845.000 -3.125.000
Driftskostnader -14.363.000 -13.379.000 -9.830.000 -10.401.000 -11.422.000
Driftsresultat 6.605.000 3.388.000 1.439.000 1.047.000 1.610.000
Finansinntekter 221.000 198.000 105.000 267.000 519.000
Finanskostnader -143.000 -150.000 -98.000 -312.000 -525.000
Finans 78.000 48.000 7.000 -45.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -5.100.000 -2.200.000 -1.226.000 -730.000 -1.440.000
Årsresultat 5.147.000 2.611.000 1.084.000 730.000 1.169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 9.000 8.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 299.000 137.000 71.000 137.000 202.000
Sum varige driftsmidler 299.000 137.000 71.000 137.000 202.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 20.000 42.000
Sum anleggsmidler 299.000 146.000 79.000 157.000 244.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 71.000 13.000 19.000 49.000 76.000
Andre fordringer 6.035.000 4.041.000 2.055.000 1.793.000 3.348.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.335.000 1.468.000 1.121.000 1.173.000 340.000
Sum omløpsmidler 9.441.000 5.522.000 3.195.000 3.015.000 3.764.000
Sum eiendeler 9.740.000 5.668.000 3.274.000 3.172.000 4.008.000
Sum opptjent egenkapital 934.000 887.000 477.000 619.000 619.000
Sum egenkapital 1.057.000 1.011.000 600.000 722.000 722.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 0 0 2.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 0 0 2.000 5.000
Leverandørgjeld 121.000 108.000 86.000 386.000 276.000
Betalbar skatt 1.520.000 828.000 372.000 274.000 429.000
Skyldig offentlige avgifter 1.033.000 697.000 380.000 465.000 539.000
Utbytte -5.100.000 -2.200.000 -1.226.000 -730.000 -1.440.000
Annen kortsiktig gjeld 900.000 825.000 610.000 592.000 596.000
Sum kortsiktig gjeld 8.674.000 4.658.000 2.674.000 2.448.000 3.280.000
Sum gjeld og egenkapital 9.739.000 5.668.000 3.274.000 3.172.000 4.007.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 767.000 864.000 521.000 567.000 484.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2
Soliditet 10.9 17.8 18.3 22.8 18.0
Resultatgrad 31.5 20.2 12.8 9.1 12.4
Rentedekningsgrad 46.2 22.6 14.7 4.2 4.1
Gjeldsgrad 8.2 4.6 4.5 3.4 4.5
Total kapitalrentabilitet 70.1 63.3 47.2 41.4 53.1
Signatur
13.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex