Hjem Og Dekor As
Juridisk navn:  Hjem Og Dekor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92446881
Postboks 258 Larkollveien 28A Fax:
1502 Moss 1570 Dilling
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 899590872
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/16/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Magnar Nilsen Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
14.29%
Egenkapital  
  
55.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 5.000 28.000 315.000
Resultat: -30.000 -35.000 -47.000 -78.000 -598.000
Egenkapital: 28.000 18.000 16.000 37.000 -64.000
Regnskap for  Hjem Og Dekor As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 5.000 28.000 315.000
Driftskostnader -12.000 -17.000 -34.000 -88.000 -895.000
Driftsresultat -12.000 -17.000 -29.000 -60.000 -580.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Finans -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Resultat før skatt -30.000 -35.000 -47.000 -78.000 -598.000
Skattekostnad 7.000 8.000 7.000 16.000 157.000
Årsresultat -24.000 -27.000 -40.000 -62.000 -441.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 276.000 240.000 216.000 11.000 649.000
Sum omløpsmidler 46.000 42.000 35.000 231.000 485.000
Sum eiendeler 322.000 282.000 251.000 242.000 1.134.000
Sum opptjent egenkapital -1.077.000 -1.053.000 -1.025.000 -985.000 -923.000
Sum egenkapital 28.000 18.000 16.000 37.000 -64.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 294.000 263.000 234.000 205.000 1.197.000
Sum gjeld og egenkapital 322.000 281.000 250.000 242.000 1.133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 5.000 28.000 315.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 5.000 28.000 315.000
Varekostnad 0 0 0 -30.000 -341.000
Lønninger 0 0 0 0 -350.000
Avskrivning 0 0 -8.000 -13.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -17.000 -26.000 -45.000 -191.000
Driftskostnader -12.000 -17.000 -34.000 -88.000 -895.000
Driftsresultat -12.000 -17.000 -29.000 -60.000 -580.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Finans -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 -27.000 -40.000 -62.000 -441.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 4.000 3.000 47.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 8.000 21.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 8.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 276.000 237.000 212.000 0 580.000
Sum anleggsmidler 276.000 240.000 216.000 11.000 649.000
Varebeholdning 0 0 0 0 30.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 45.000 40.000 33.000 230.000 453.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 46.000 42.000 35.000 231.000 485.000
Sum eiendeler 322.000 282.000 251.000 242.000 1.134.000
Sum opptjent egenkapital -1.077.000 -1.053.000 -1.025.000 -985.000 -923.000
Sum egenkapital 28.000 18.000 16.000 37.000 -64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 204.000 199.000 202.000 198.000 187.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -8.000 -8.000 0 0 94.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 72.000 33.000 8.000 911.000
Sum kortsiktig gjeld 294.000 263.000 234.000 205.000 1.197.000
Sum gjeld og egenkapital 322.000 281.000 250.000 242.000 1.133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -248.000 -221.000 -199.000 26.000 -712.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.1 1.1 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.1 1.2 0.4
Soliditet 8.7 6.4 6.4 15.3 -5.6
Resultatgrad -214.3 -184.1
Rentedekningsgrad -0.7 -0.9 -1.6 -3.3 -32.2
Gjeldsgrad 10.5 14.6 14.6 5.5 -18.7
Total kapitalrentabilitet -3.7 -11.6 -24.8 -51.2
Signatur
28.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex