Hjem Og Hobby Engros AS
Juridisk navn:  Hjem Og Hobby Engros AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64978585
Nessetveien 69 Nessetveien 69 Fax:
1407 Vinterbro 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 985231656
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Signare AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.96%
Resultat  
  
-3.03%
Egenkapital  
  
10.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 470.000 522.000 729.000 1.066.000 912.000
Resultat: 32.000 33.000 -22.000 -1.000 -111.000
Egenkapital: -265.000 -297.000 -330.000 -309.000 -307.000
Regnskap for  Hjem Og Hobby Engros AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 470.000 522.000 729.000 1.066.000 912.000
Driftskostnader -440.000 -492.000 -752.000 -1.070.000 -1.026.000
Driftsresultat 30.000 31.000 -23.000 -3.000 -113.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 2.000 3.000 1.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 32.000 33.000 -22.000 -1.000 -111.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 33.000 -22.000 -1.000 -111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 4.000 8.000 12.000 56.000
Sum omløpsmidler 119.000 47.000 59.000 78.000 58.000
Sum eiendeler 119.000 51.000 67.000 90.000 114.000
Sum opptjent egenkapital -365.000 -397.000 -430.000 -409.000 -407.000
Sum egenkapital -265.000 -297.000 -330.000 -309.000 -307.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 383.000 348.000 397.000 399.000 421.000
Sum gjeld og egenkapital 118.000 51.000 67.000 90.000 114.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 470.000 522.000 672.000 972.000 912.000
Andre inntekter 0 0 57.000 94.000 0
Driftsinntekter 470.000 522.000 729.000 1.066.000 912.000
Varekostnad -392.000 -444.000 -650.000 -844.000 -779.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -44.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -44.000 -98.000 -182.000 -183.000
Driftskostnader -440.000 -492.000 -752.000 -1.070.000 -1.026.000
Driftsresultat 30.000 31.000 -23.000 -3.000 -113.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 2.000 3.000 1.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 33.000 -22.000 -1.000 -111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 4.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 8.000 12.000 56.000
Sum varige driftsmidler 0 4.000 8.000 12.000 56.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 4.000 8.000 12.000 56.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 50.000 14.000 31.000 24.000 28.000
Andre fordringer 15.000 14.000 22.000 18.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 18.000 5.000 36.000 10.000
Sum omløpsmidler 119.000 47.000 59.000 78.000 58.000
Sum eiendeler 119.000 51.000 67.000 90.000 114.000
Sum opptjent egenkapital -365.000 -397.000 -430.000 -409.000 -407.000
Sum egenkapital -265.000 -297.000 -330.000 -309.000 -307.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 47.000 12.000 46.000 64.000 97.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 1.000 -2.000 0 -5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 335.000 335.000 354.000 335.000 330.000
Sum kortsiktig gjeld 383.000 348.000 397.000 399.000 421.000
Sum gjeld og egenkapital 118.000 51.000 67.000 90.000 114.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -264.000 -301.000 -338.000 -321.000 -363.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2
Soliditet -224.6 -582.4 -492.5 -343.3 -269.3
Resultatgrad 6.4 5.9 -3.2 -0.3 -12.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 -1.2 -1.2 -1.3 -1.4
Total kapitalrentabilitet 27.1 66.7 -31.3 -1.1 -97.4
Signatur
30.01.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex