Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjem Og Hobby Gruppen AS
Juridisk navn:  Hjem Og Hobby Gruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64978585
Nessetveien 69 Nessetveien 69 Fax: 64946960
1407 Vinterbro 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 958667248
Aksjekapital: 2.419.544 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/8/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Signare AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.2%
Resultat  
  
111.43%
Egenkapital  
  
8.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 582.000 634.000 265.000 544.000 1.010.000
Resultat: 74.000 35.000 -144.000 25.000 -55.000
Egenkapital: 981.000 907.000 1.349.000 1.460.000 1.445.000
Regnskap for  Hjem Og Hobby Gruppen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 582.000 634.000 265.000 544.000 1.010.000
Driftskostnader -509.000 -602.000 -412.000 -521.000 -945.000
Driftsresultat 74.000 33.000 -146.000 23.000 66.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -129.000
Finans 1.000 2.000 2.000 2.000 -122.000
Resultat før skatt 74.000 35.000 -144.000 25.000 -55.000
Skattekostnad 0 -73.000 33.000 -10.000 50.000
Årsresultat 74.000 -38.000 -111.000 15.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 632.000 632.000 493.000 474.000 493.000
Sum omløpsmidler 495.000 439.000 1.634.000 1.787.000 2.082.000
Sum eiendeler 1.127.000 1.071.000 2.127.000 2.261.000 2.575.000
Sum opptjent egenkapital -1.439.000 -1.513.000 -1.071.000 -960.000 -975.000
Sum egenkapital 981.000 907.000 1.349.000 1.460.000 1.445.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 753.000 753.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 145.000 164.000 25.000 48.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 1.126.000 1.071.000 2.127.000 2.261.000 2.575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 582.000 634.000 265.000 544.000 1.010.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 582.000 634.000 265.000 544.000 1.010.000
Varekostnad -113.000 -194.000 91.000 90.000 -301.000
Lønninger -164.000 -155.000 -217.000 -343.000 -306.000
Avskrivning 0 0 0 -14.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -232.000 -253.000 -286.000 -254.000 -318.000
Driftskostnader -509.000 -602.000 -412.000 -521.000 -945.000
Driftsresultat 74.000 33.000 -146.000 23.000 66.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -129.000
Finans 1.000 2.000 2.000 2.000 -122.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 74.000 -38.000 -111.000 15.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 73.000 40.000 50.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 4.000 18.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 4.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 632.000 632.000 420.000 431.000 425.000
Sum anleggsmidler 632.000 632.000 493.000 474.000 493.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 79.000 149.000 43.000 119.000 76.000
Andre fordringer 376.000 276.000 1.564.000 1.584.000 1.979.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 40.000 14.000 26.000 84.000 26.000
Sum omløpsmidler 495.000 439.000 1.634.000 1.787.000 2.082.000
Sum eiendeler 1.127.000 1.071.000 2.127.000 2.261.000 2.575.000
Sum opptjent egenkapital -1.439.000 -1.513.000 -1.071.000 -960.000 -975.000
Sum egenkapital 981.000 907.000 1.349.000 1.460.000 1.445.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 753.000 753.000 1.000.000
Leverandørgjeld 0 3.000 -15.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 46.000 21.000 27.000 52.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 115.000 115.000 19.000 21.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 145.000 164.000 25.000 48.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 1.126.000 1.071.000 2.127.000 2.261.000 2.575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 350.000 275.000 1.609.000 1.739.000 1.952.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.7 65.4 37.2 16.0
Likviditetsgrad 2 3.4 2.7 65.4 37.3 16.1
Soliditet 87.1 84.7 63.4 64.6 56.1
Resultatgrad 12.7 5.2 -55.1 4.2 6.5
Rentedekningsgrad 0.6
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.6 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 6.7 3.3 -6.8 1.1 2.8
Signatur
24.01.2017
STYREFORMANNEN ALENE.
Prokurister
24.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex