Hjem Til Deg AS
Juridisk navn:  Hjem Til Deg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24098500
Postboks 6428 Gladengveien 2 Fax: 24098549
0605 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979394063
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 10/28/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
4.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 6.000 4.000 -11.000 1.000 -17.000
Egenkapital: 1.077.000 1.034.000 1.031.000 834.000 833.000
Regnskap for  Hjem Til Deg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -6.000 -13.000 -1.000 -18.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -13.000 -1.000 -18.000
Finansinntekter 12.000 10.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 12.000 10.000 2.000 2.000 0
Resultat før skatt 6.000 4.000 -11.000 1.000 -17.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 56.000 0 0
Årsresultat 5.000 3.000 45.000 1.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 7.000 8.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.083.000 1.027.000 1.023.000 834.000 833.000
Sum eiendeler 1.083.000 1.034.000 1.031.000 834.000 833.000
Sum opptjent egenkapital -125.000 -168.000 -171.000 -216.000 -217.000
Sum egenkapital 1.077.000 1.034.000 1.031.000 834.000 833.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.083.000 1.034.000 1.031.000 834.000 833.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -6.000 -13.000 -1.000 -18.000
Driftskostnader -6.000 -6.000 -13.000 -1.000 -18.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -13.000 -1.000 -18.000
Finansinntekter 12.000 10.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 12.000 10.000 2.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 3.000 45.000 1.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 7.000 8.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 7.000 8.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 727.000 727.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 107.000 106.000
Sum omløpsmidler 1.083.000 1.027.000 1.023.000 834.000 833.000
Sum eiendeler 1.083.000 1.034.000 1.031.000 834.000 833.000
Sum opptjent egenkapital -125.000 -168.000 -171.000 -216.000 -217.000
Sum egenkapital 1.077.000 1.034.000 1.031.000 834.000 833.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 6.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.083.000 1.034.000 1.031.000 834.000 833.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.077.000 1.027.000 1.023.000 834.000 833.000
Likviditetsgrad 1 180.5
Likviditetsgrad 2 180.5 0 0 0.0 0.0
Soliditet 99.4 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.6 0.4 -1.1 0.1 -2.2
Signatur
01.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex