Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjem Utvikling As
Juridisk navn:  Hjem Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sandbrogaten 3 Sandbrogaten 3 Fax:
5003 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 917601771
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/8/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Edb & Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
282.83%
Resultat  
  
459.21%
Egenkapital  
  
466.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 18.950.000 4.950.000 0
Resultat: 3.976.000 711.000 -10.000
Egenkapital: 3.194.000 564.000 15.000
Regnskap for  Hjem Utvikling As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.950.000 4.950.000 0
Driftskostnader -14.298.000 -4.070.000 -10.000
Driftsresultat 4.653.000 880.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -677.000 -169.000 0
Finans -677.000 -169.000 0
Resultat før skatt 3.976.000 711.000 -10.000
Skattekostnad -905.000 -161.000 0
Årsresultat 3.070.000 550.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.657.000 4.988.000 15.000
Sum eiendeler 8.657.000 4.988.000 15.000
Sum opptjent egenkapital 3.170.000 540.000 -10.000
Sum egenkapital 3.194.000 564.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 196.000 161.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.267.000 4.262.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.657.000 4.987.000 14.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.950.000 4.950.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 18.950.000 4.950.000 0
Varekostnad -13.358.000 -3.289.000 0
Lønninger -859.000 -685.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -81.000 -96.000 -10.000
Driftskostnader -14.298.000 -4.070.000 -10.000
Driftsresultat 4.653.000 880.000 -10.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -677.000 -169.000 0
Finans -677.000 -169.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -440.000 0 0
Årsresultat 3.070.000 550.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 2.811.000 0 0
Kundefordringer 3.700.000 4.950.000 0
Andre fordringer 80.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.067.000 36.000 15.000
Sum omløpsmidler 8.657.000 4.988.000 15.000
Sum eiendeler 8.657.000 4.988.000 15.000
Sum opptjent egenkapital 3.170.000 540.000 -10.000
Sum egenkapital 3.194.000 564.000 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 196.000 161.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 307.000 3.281.000 0
Sum langsiktig gjeld 196.000 161.000 0
Leverandørgjeld 207.000 859.000 0
Betalbar skatt 871.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 60.000 59.000 0
Utbytte -440.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.381.000 63.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.267.000 4.262.000 0
Sum gjeld og egenkapital 8.657.000 4.987.000 14.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.390.000 726.000 15.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 0
Soliditet 36.9 11.3 1
Resultatgrad 24.6 17.8
Rentedekningsgrad 6.9 5.2
Gjeldsgrad 1.7 7.8 0
Total kapitalrentabilitet 53.7 17.6 -66.7
Signatur
30.01.2017
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
30.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex