Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjemmemiljø As
Juridisk navn:  Hjemmemiljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51200770
Nesvegen 6A Nesvegen 6A Fax:
4276 Veavågen 4276 Veavågen
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 918787119
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/21/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bøhn Regnskap A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.85%
Resultat  
  
-80.58%
Egenkapital  
  
-49.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 204.000 295.000 87.000
Resultat: 20.000 103.000 12.000
Egenkapital: 56.000 110.000 31.000
Regnskap for  Hjemmemiljø As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 204.000 295.000 87.000
Driftskostnader -184.000 -191.000 -75.000
Driftsresultat 21.000 104.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt 20.000 103.000 12.000
Skattekostnad -5.000 -24.000 0
Årsresultat 16.000 79.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 27.000 0
Sum omløpsmidler 49.000 97.000 54.000
Sum eiendeler 70.000 124.000 54.000
Sum opptjent egenkapital 26.000 80.000 1.000
Sum egenkapital 56.000 110.000 31.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 12.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 70.000 123.000 54.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 204.000 295.000 87.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 204.000 295.000 87.000
Varekostnad -59.000 -104.000 -28.000
Lønninger -4.000 -3.000 0
Avskrivning -5.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -116.000 -84.000 -47.000
Driftskostnader -184.000 -191.000 -75.000
Driftsresultat 21.000 104.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -70.000 0 0
Årsresultat 16.000 79.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 27.000 0
Sum varige driftsmidler 21.000 27.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 27.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 46.000 96.000 54.000
Sum omløpsmidler 49.000 97.000 54.000
Sum eiendeler 70.000 124.000 54.000
Sum opptjent egenkapital 26.000 80.000 1.000
Sum egenkapital 56.000 110.000 31.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 0
Leverandørgjeld 11.000 5.000 4.000
Betalbar skatt 5.000 23.000 0
Skyldig offentlige avgifter -8.000 -6.000 -1.000
Utbytte -70.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld -65.000 -9.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 12.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 70.000 123.000 54.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.000 85.000 31.000
Likviditetsgrad 1 3.8 8.1 2.3
Likviditetsgrad 2 3.8 8.1 2.3
Soliditet 8 89.4 57.4
Resultatgrad 10.3 35.3 14.9
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.7
Total kapitalrentabilitet 3 84.6 24.1
Signatur
30.03.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex