Hjerte I Relasjonen As
Juridisk navn:  Hjerte I Relasjonen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95235808
Co Nikolaisen Rina C/O Rina Nikolaisen Fax:
8100 Misvær 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 999009743
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/19/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
72.41%
Resultat  
  
136.67%
Egenkapital  
  
9.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 50.000 29.000 114.000 181.000 10.000
Resultat: 11.000 -30.000 9.000 13.000 -13.000
Egenkapital: 89.000 81.000 104.000 98.000 88.000
Regnskap for  Hjerte I Relasjonen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 50.000 29.000 114.000 181.000 10.000
Driftskostnader -38.000 -59.000 -107.000 -167.000 -23.000
Driftsresultat 11.000 -30.000 9.000 13.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 11.000 -30.000 9.000 13.000 -13.000
Skattekostnad -3.000 7.000 -2.000 -4.000 4.000
Årsresultat 8.000 -23.000 7.000 10.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 7.000 0 0 4.000
Sum omløpsmidler 117.000 115.000 217.000 142.000 88.000
Sum eiendeler 121.000 122.000 217.000 142.000 92.000
Sum opptjent egenkapital 59.000 51.000 74.000 68.000 58.000
Sum egenkapital 89.000 81.000 104.000 98.000 88.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 41.000 113.000 45.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 121.000 122.000 217.000 143.000 91.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000 15.000 96.000 181.000 10.000
Andre inntekter 9.000 14.000 19.000 0 0
Driftsinntekter 50.000 29.000 114.000 181.000 10.000
Varekostnad 0 0 -1.000 0 0
Lønninger 0 0 -1.000 -16.000 -16.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -59.000 -105.000 -151.000 -7.000
Driftskostnader -38.000 -59.000 -107.000 -167.000 -23.000
Driftsresultat 11.000 -30.000 9.000 13.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 -23.000 7.000 10.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 7.000 0 0 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 7.000 0 0 4.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.000 4.000 0 89.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 108.000 111.000 217.000 53.000 51.000
Sum omløpsmidler 117.000 115.000 217.000 142.000 88.000
Sum eiendeler 121.000 122.000 217.000 142.000 92.000
Sum opptjent egenkapital 59.000 51.000 74.000 68.000 58.000
Sum egenkapital 89.000 81.000 104.000 98.000 88.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 41.000 111.000 43.000 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 41.000 113.000 45.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 121.000 122.000 217.000 143.000 91.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 85.000 74.000 104.000 97.000 85.000
Likviditetsgrad 1 3.7 2.8 1.9 3.2 29.3
Likviditetsgrad 2 3.7 2.8 1.9 3.2 29.4
Soliditet 73.6 66.4 47.9 68.5 96.7
Resultatgrad 2 -103.4 7.9 7.2 -130.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.5 1.1 0.5 0.0
Total kapitalrentabilitet 9.1 -24.6 4.1 9.1 -14.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex