Hjerte Og Lungegruppen AS
Juridisk navn:  Hjerte Og Lungegruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55961100
Nygårdsgaten 4 Nygårdsgaten 4 Fax:
5015 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979455941
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/2/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bergen Revisjon AS
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.54%
Resultat  
  
15.79%
Egenkapital  
  
54.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.327.000 6.052.000 5.809.000 5.411.000 5.408.000
Resultat: 2.324.000 2.007.000 2.026.000 1.412.000 1.593.000
Egenkapital: 5.147.000 3.323.000 2.380.000 2.041.000 2.190.000
Regnskap for  Hjerte Og Lungegruppen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.327.000 6.052.000 5.809.000 5.411.000 5.408.000
Driftskostnader -4.031.000 -4.021.000 -3.788.000 -4.009.000 -4.335.000
Driftsresultat 2.295.000 2.031.000 2.022.000 1.401.000 1.073.000
Finansinntekter 44.000 -5.000 25.000 18.000 630.000
Finanskostnader -15.000 -19.000 -21.000 -8.000 -111.000
Finans 29.000 -24.000 4.000 10.000 519.000
Resultat før skatt 2.324.000 2.007.000 2.026.000 1.412.000 1.593.000
Skattekostnad -499.000 -465.000 -487.000 -361.000 -1.191.000
Årsresultat 1.825.000 1.542.000 1.539.000 1.051.000 402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.988.000 4.202.000 3.774.000 3.871.000 3.384.000
Sum omløpsmidler 2.195.000 1.413.000 1.704.000 1.196.000 2.053.000
Sum eiendeler 6.183.000 5.615.000 5.478.000 5.067.000 5.437.000
Sum opptjent egenkapital 5.047.000 3.223.000 2.280.000 1.941.000 2.090.000
Sum egenkapital 5.147.000 3.323.000 2.380.000 2.041.000 2.190.000
Sum langsiktig gjeld 0 506.000 589.000 663.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.037.000 1.787.000 2.510.000 2.363.000 3.246.000
Sum gjeld og egenkapital 6.184.000 5.616.000 5.479.000 5.067.000 5.436.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.087.000 5.812.000 5.569.000 5.171.000 5.178.000
Andre inntekter 240.000 240.000 240.000 240.000 230.000
Driftsinntekter 6.327.000 6.052.000 5.809.000 5.411.000 5.408.000
Varekostnad -14.000 -26.000 -17.000 -18.000 -8.000
Lønninger -2.291.000 -2.386.000 -2.206.000 -2.218.000 -2.234.000
Avskrivning -311.000 -234.000 -176.000 -216.000 -248.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.415.000 -1.375.000 -1.389.000 -1.557.000 -1.845.000
Driftskostnader -4.031.000 -4.021.000 -3.788.000 -4.009.000 -4.335.000
Driftsresultat 2.295.000 2.031.000 2.022.000 1.401.000 1.073.000
Finansinntekter 44.000 -5.000 25.000 18.000 630.000
Finanskostnader -15.000 -19.000 -21.000 -8.000 -111.000
Finans 29.000 -24.000 4.000 10.000 519.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -600.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.100.000
Årsresultat 1.825.000 1.542.000 1.539.000 1.051.000 402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 24.000 22.000 31.000 51.000
Fast eiendom 2.816.000 2.816.000 2.816.000 2.816.000 2.816.000
Maskiner anlegg 1.083.000 1.298.000 770.000 825.000 352.000
Driftsløsøre 54.000 61.000 62.000 95.000 128.000
Sum varige driftsmidler 3.953.000 4.175.000 3.648.000 3.737.000 3.296.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 104.000 103.000 37.000
Sum anleggsmidler 3.988.000 4.202.000 3.774.000 3.871.000 3.384.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 -10.000 -10.000 0
Andre fordringer 252.000 223.000 33.000 101.000 49.000
Sum investeringer 169.000 126.000 132.000 109.000 93.000
Kasse, bank 1.774.000 1.064.000 1.549.000 995.000 1.911.000
Sum omløpsmidler 2.195.000 1.413.000 1.704.000 1.196.000 2.053.000
Sum eiendeler 6.183.000 5.615.000 5.478.000 5.067.000 5.437.000
Sum opptjent egenkapital 5.047.000 3.223.000 2.280.000 1.941.000 2.090.000
Sum egenkapital 5.147.000 3.323.000 2.380.000 2.041.000 2.190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 506.000 589.000 663.000 0
Leverandørgjeld 71.000 11.000 -2.000 1.000 -24.000
Betalbar skatt 507.000 467.000 478.000 341.000 1.239.000
Skyldig offentlige avgifter 197.000 194.000 171.000 154.000 176.000
Utbytte 0 -600.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.100.000
Annen kortsiktig gjeld 262.000 515.000 663.000 668.000 755.000
Sum kortsiktig gjeld 1.037.000 1.787.000 2.510.000 2.363.000 3.246.000
Sum gjeld og egenkapital 6.184.000 5.616.000 5.479.000 5.067.000 5.436.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.158.000 -374.000 -806.000 -1.167.000 -1.193.000
Likviditetsgrad 1 2.1 0.8 0.7 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 2.1 0.8 0.7 0.5 0.7
Soliditet 83.2 59.2 43.4 40.3 40.3
Resultatgrad 36.3 33.6 34.8 25.9 19.8
Rentedekningsgrad 1 106.9 96.3 175.1 15.3
Gjeldsgrad 0.2 0.7 1.3 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 37.8 36.1 37.4 2 31.3
Signatur
22.12.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.12.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex