Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjerterom Bygg As
Juridisk navn:  Hjerterom Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 3530 Fyllingsdalen Hanøymyra 22 Fax:
5845 Bergen 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 921653905
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/2/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Be O
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -5.000
Egenkapital: 236.000
Regnskap for  Hjerterom Bygg As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -5.000
Driftsresultat -5.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -5.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.425.000
Sum omløpsmidler 161.000
Sum eiendeler 1.586.000
Sum opptjent egenkapital -5.000
Sum egenkapital 236.000
Sum langsiktig gjeld 1.350.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 1.586.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -5.000
Driftskostnader -5.000
Driftsresultat -5.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 1.425.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 1.425.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.425.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 161.000
Sum omløpsmidler 161.000
Sum eiendeler 1.586.000
Sum opptjent egenkapital -5.000
Sum egenkapital 236.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.350.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 1.586.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 161.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 14.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.7
Total kapitalrentabilitet -0.3
Signatur
05.11.2018
Prokurister
05.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex